<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Coronaspecial

Så har året med pandemin påverkat de nordiska hushållen

Nu har vi återigen släppt Betalningsindikatorn – vår regelbundna undersökning om svenskarnas inställning och beteende kopplat till ekonomi. I år liksom förra året, är pandemins påverkan på privatekonomin i fokus. Dessutom har vi utökat undersökningen till att innefatta alla nordiska länder. 

Läs mer

Så missar du inga fakturor under semestern

Vi är nog många som förberett oss på en sommar på hemmaplan men som i och med de lättade reserestriktionerna börjat drömma om att resa bort lite på semestern ändå. Särskilt för den som arbetat hemifrån de senaste månaderna kan det kännas lockande med ett miljöombyte. Något som kan vara bra att tänka på inför den eventuella resan är att ha koll på kommande fakturor och betalningar, så att inte påminnelser och krav möter dig i brevlådan när du kommer tillbaka hem efter semestern. I detta blogginlägg listar vi några förslag på enkla åtgärder för att undvika en bortglömd faktura och onödiga påminnelseavgifter.

Läs mer

Vad gör vi om en kund inte betalar?

Vi får nu många frågor kring hur man som företag kan agera om en kund inte betalar för en vara eller tjänst som de köpt. Att inte få betalt är kanske inte det första man tänker på, därför saknas i många fall rutiner och vetskap kring vad man bör och kan göra. I coronakrisens spår är det tyvärr många företag som får betalningsproblem, inte minst för att de måste invänta betalning från sina egna kunder för att kunna betala sina leverantörer. För att undvika att hamna i denna situation finns det några åtgärder som ni som företag kan vidta.

Läs mer

Hur påverkas företagen av rådande läge?

Jag pratar dagligen med kunder och blivande kunder till oss som av olika sätt påverkas av coronakrisen. Det handlar om företag i alla branscher och storlekar, men gemensamt för dem alla är att deras likviditet drabbas hårt när försäljningen sjunker och deras kunder i sin tur har svårt att betala. Många känner stor oro kring uteblivna betalningar och kontaktar oss för att få hjälp, dels med att förebygga eventuellt sena betalningar och dels där betalningar helt uteblivit. I den här bloggen delar jag min syn på läget och tipsar om åtgärder som företag kan vidta.

Läs mer

Krisen driver utvecklingen framåt

Människan är fantastisk när det gäller anpassningsförmåga och problemlösning. Det har hjälpt oss att överleva och ständigt utvecklas. I kristider hittar vi nya sätt och lösningar för att klara oss på bästa sätt. Så även denna gång. Sådant som innan krisen ansågs omöjligt, eller åtminstone väldigt svårt, dyrt och besvärligt, har på bara några veckor blivit verklighet. Jag tror att många, som jag,  förundrats över hur enormt snabbt digitala lösningar implementerats och organisatoriska förändringar genomförts bland annat för att möjliggöra arbete på distans – världen över.

Läs mer

4 tips för att säkra likviditeten mitt i krisen

Att få ekonomin att gå ihop är svårt för många företag, även i ett normalläge. Att då lyckas upprätthålla ett bra och stabilt kassaflöde under corona-krisen kan vara nästan omöjligt. Kassaflödet påverkar företagets likviditet, det vill säga företagets möjlighet att betala kortfristiga skulder, och är också ett mått på hur stabilt företaget är. Även om vi befinner oss mitt i stormen, så finns det saker som ni kan göra här och nu för att stärka er likviditet. I denna blogg tipsar vi om hur ni kan tänka och agera - här och nu.

Läs mer

Ta företaget till andra sidan krisen tillsammans

Just nu känns framtiden väldigt oviss för de flesta av oss. Inte bara företag utan hela samhället har hamnat i ett läge av akut och samtidigt långsiktig krishantering. Det är en påfrestande situation som man normalt bara befinner sig i under en kortare period. Många kanske fastnar i den akuta fasen lite för länge och glömmer bort att se framåt. Men det är viktigt att komma ihåg att det kommer en tid efter krisen också. Att försöka tänka lite längre, bortom den akuta situationen, kan innebära stor skillnad för var ni faktiskt kommer att befinna er när krisen är över.

Läs mer

Tänk långsiktigt även i kristider

I den kris vi nu befinner oss i, där det mesta är ställt på ända, kan det som företagare vara svårt att navigera och prioritera. Hur ska man tänka och planera framåt när man inte ens vet vad som händer imorgon? 

Läs mer

Rådgivning kan bli vägen framåt vid skuldsättning

Tillvaron har förändrats dramatiskt för tusentals företag såväl som arbetstagare i Sverige de senaste veckorna. Många företag har sett sig tvingade att snabbt minska sin personalstyrka varpå fler än 100 000 svenskar helt eller delvis nu står utan arbete. Att förlora sitt jobb snabbt och oväntat, kan innebära att den ekonomiska situationen förändras drastiskt.

Läs mer

Coronakrisen – Hur vi anpassar oss till “det nya normala"

De senaste veckorna har Sverige och världen varit tvungna att anpassa sig till helt nya förutsättningar. Det pratas om det “nya normala” där mycket är väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid. Den stora skillnaden är att vi inte kan träffas på samma sätt som tidigare. Det här påverkar oss förstås som individer och våra relationer till andra människor, men det påverkar även hela branscher, mängder av arbetstagare och hela världsekonomin.

Läs mer

Artiklar efter ämne