<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Juridiska tips

Vad är en skuldsanering och vad innebär det?

Under förra året beviljades fler skuldsaneringar än det gjorts tidigare och antalet ansökningar om skuldsanering fortsätter öka. Men vad innebär en skuldsanering och hur går det till?

Läs mer

AB eller HB - vilken bolagsform passar dig?

När man startar bolag är en av de första frågorna man ställer sig vilken företagsform man ska välja. Det kan vara en svår fråga då det finns både för- och nackdelar med de olika företagsformerna. Även när man redan är igång med bolaget eller om man planerar att gå in i ett bolag, är det bra att känna till vad som gäller. Vi på Lowell pratar dagligen med företag och privatpersoner som, av olika anledningar, har stora skulder som de har svårt att betala. I vissa fall är det personer som med eller utan kännedom, blivit skuldsatta i sitt bolag. I denna blogg vill vi påminna om några saker som är bra att känna till och några frågor som är bra att ställa sig.

Läs mer

Få koll på juridiken vid fordringar

När man arbetar med juridik och djupdyker i avtal varje dag, blir facktermer och komplicerade ord snabbt vardagsmat. Då kan det vara bra att påminna sig om att alla inte är lika vana vid att läsa den typen av texter och se till att anpassa språket, så att budskapet når fram på bästa sätt. Som inkassobolag arbetar vi ständigt med att göra våra brev och annan kommunikation lättillgängliga för alla, oavsett om vi kommunicerar med stora företagskunder eller privatpersoner.

Läs mer

Att tänka på när du ingår avtal

Har du upplevt att du inte fått betalat för en produkt eller tjänst som du levererat, eftersom kunden inte tycker sig ha gjort en beställning? Anledningen kan vara att personen som gjort beställningen inte haft befogenhet att genomföra den. Det är tyvärr inte helt ovanligt. Att inte få betalt kan vara förödande för mindre företag. Och att driva processen vidare tar mycket energi och resurser i anspråk.

Läs mer

Juridiska tips för företagare

Vet du vad som gäller när en kund inte betalar eller motsätter sig en faktura? Här får du tips kring vad du som företagare bör känna till om juridik i dessa situationer.

Läs mer

Artiklar efter ämne