<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Att driva företag

AB eller HB - vilken bolagsform passar dig?

18.02.2020 5 min lästid

När man startar bolag är en av de första frågorna man ställer sig vilken företagsform man ska välja. Det kan vara en svår fråga då det finns både för- och nackdelar med de olika företagsformerna. Även när man redan är igång med bolaget eller om man planerar att gå in i ett bolag, är det bra att känna till vad som gäller. Vi på Lowell pratar dagligen med företag och privatpersoner som, av olika anledningar, har stora skulder som de har svårt att betala. I vissa fall är det personer som med eller utan kännedom, blivit skuldsatta i sitt bolag. I denna blogg vill vi påminna om några saker som är bra att känna till och några frågor som är bra att ställa sig.

Vanliga bolagsformer

Aktiebolag är den ledande företagsformen och används av allt från stora börsnoterade bolag till små enmansföretag. En annan vanlig bolagsform är handelsbolag. Denna bolagsform skiljer sig mycket åt från aktiebolaget. Det finns knappt en halv miljon* registrerade aktiebolag i Sverige och omkring 43.000* handelsbolag. Enskild firma är en ytterligare vanlig bolagsform. Vi har drygt 300.000* enskilda firmor i Sverige. I denna blogg kommer vi dock att koncentrera oss på aktiebolag och handelsbolag.

 

Tydligaste skillnaderna

Driva bolag själv eller med andra
Ett aktiebolag kan bildas av minst en person eller ett företag. Ett handelsbolag kan man inte bilda ensam utan bildas av minst två personer eller företag, som har avtalat om att gemensamt bedriva näringsverksamhet i bolag och registrerar företaget som ett handelsbolag.

 

Aktiekapital eller ej
Aktiebolag delas in i två typer av bolag, publika och privata. Den stora skillnaden mellan publika och privata bolag är att publika bolag kan erbjuda aktier på den öppna marknaden. När man startar ett privat aktiebolag måste man sätta in ett aktiekapital på 25 000 kronor. Motsvarande summa för publikt aktiebolag är 500 000 kronor.

Vid bildandet av ett handelsbolag finns det inget kapitalkrav. Det kan låta skönt att inte behöva satsa kapital för att kunna starta bolaget, men detta kan leda till konsekvenser, även för den privata ekonomin, som man bör känna till i förväg. Nedan går jag närmare in på detta.

 

Vem får ingå avtal och ansvarar för skulderna?

Ett aktiebolag företräds av styrelsen. Det betyder att personer i styrelsen får ingå avtal men det är aktiebolaget som ansvarar för skulderna. I ett aktiebolag har aktieägarna som huvudregel inte något personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Om företaget skulle gå i konkurs förlorar man som regel inte mer än det aktiekapital som man satsat.

Handelsbolaget företräds av bolagsmännen. Handelsbolag kan ingå avtal men kan bolaget inte betala sina skulder blir bolagsmännen ansvariga. Bolagsmännen är personligt solidariskt ansvariga för bolagets skulder vilket innebär att fordringsägare kan kräva vilken som helst av bolagsmännen på betalning. Tänk på detta innan du ingår avtal.

 

Att tänka på vi in- eller utträde

Funderar du på att träda in eller ut ur ett handelsbolag? Då är det bra att känna till att nya bolagsmän i handelsbolag blir ansvariga för samtliga skulder som uppkommit före inträdet. Det kan alltså finnas skulder som man blir personligt ansvarig för, som man inte haft kännedom om. Vill man som bolagsman utträda ur bolaget är man ändock ansvarig för samtliga skulder som uppkommit före utträdet. Man kan alltså inte bli fri från skulder genom att träda ur bolaget. Däremot blir man inte som bolagsman ansvarig för skulder som uppkommer efter utträdet.

 

Sammanfattning

Det finns givetvis fler fördelar och nackdelar med respektive företagsform som får övervägas innan man bildar ett företag. Men tycker man kapitalinsatsen vid bildande av aktiebolag är hög bör man se detta i ljuset mot att man som bolagsman i ett handelsbolag blir solidariskt ansvarig för bolagets skulder. Lycka till med ditt företagande!

Fler tips för dig som driver eller arbetar i ett företag hittar du i vår kunskapsbank. Där hittar du också rapporter, infografiker med mera.

Läs mer om läget i svenskarnas ekonomi i Lindorffanalysen. Ladda hem här!

 

Vill ni veta mer om Lowells tjänster för företag?  Kontakta oss!

 

* Antal bolag har vi hämtat från bolagsverket.se

 

Maria Staberg

Maria Staberg

Maria Staberg är ansvarig för Lowell Sveriges juristavdelning, Law Office. Hon har lång erfarenhet som jurist och från vår bransch. Law Office ger juridisk hjälp till våra klienter bland annat gällande tvistelösning, affärsjuridisk rådgivning och utbildning.

Att driva företag Juridiska tips

Relaterade inlägg