<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

NPS

Hur kan vi på Lowell förbättra kundupplevelsen?

På Lowell strävar vi efter att ständigt utvecklas för att erbjuda våra kunder och slutkonsumenter en enkel och modern kundupplevelse i alla led. Som en del av det arbetet har vi sedan oktober 2020 använt NPS-skalan för att mäta hur svarstid och uppklarning av ärenden vid kontakt med kundtjänst påverkar användarupplevelsen och kundnöjdhet.

Läs mer

Artiklar efter ämne