<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Säker och snabb betalning

Juridiska tips för företagare

29.11.2017 5 min lästid

Vet du vad som gäller när en kund inte betalar eller motsätter sig en faktura? Här får du tips kring vad du som företagare bör känna till om juridik i dessa situationer.

Som företagare kan det uppstå flera problem om en kund inte betalar för en levererad vara, utförd tjänst eller ett abonnemang, för att nämna några exempel. Det kan förstås bero på slarv eller glömska. Men det kan också bero på att kunden motsätter sig betalningen. Kanske anser kunden att tjänsten inte genomförts enligt er överenskommelse eller att hon/han vill reklamera varan. Vart ska du som företagare vända dig när du har frågor? Vilka förebyggande åtgärder kan du vidta för att unvika tvister? Nedan följer mina bästa tips för vad du bör tänka på, både innan du säljer något och om en tvist skulle uppstå. Läs mer om våra juridiska tjänster.

Förebyggande åtgärder

Det bästa är såklart att veta vad som gäller redan innan du börjar sälja en vara eller tjänst. Första rådet är därför att ta hjälp redan i detta skede för att undvika onödiga tvister senare. Juridisk rådgivning behöver inte vara dyr och krånglig. I många fall kan ditt inkassobolag erbjuda förebyggande rådgivning. 

Följ rådande lagar

Se till att du följer rådande lagstiftning, till exempel Distansavtalslagen, Köplagen och Konsumentköplagen om du säljer varor via nätet. De två sistnämnda gäller också om du säljer varor i en fysisk butik. Köplagen är särskilt viktig om du säljer varor och tjänster till andra näringsidkare, medan Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen gäller när din kund är en privatperson.

Standardavtal

Var noga med att du har bra standardavtal som är tydliga och täcker de viktigaste områdena för att undvika onödiga missförstånd och tvister. Det kan till exempel handla om hur varorna levereras, ångerrätt, vad som gäller vid reklamation och under vilken period avtalet gäller etc.

Arkivering

Det låter kanske självklart men jag vill ändå påminna om det. För att undvika oklarheter i relationen med din kund är det viktigt att du sparar signerade avtal på en säker plats. Detta för att kunna gå tillbaka till avtalet och se hur er överenskommelse ser ut.

Om tvist uppstår

En tvist uppstår om en kund inte vill betala för levererad vara eller tjänst. Detta ska inte blandas ihop med en situation när kunden glömt eller inte kan betala. I de senare fallen kan du följa en påminnelse- och inkassoprocess för att få betalt. Läs mer om inkasso för företagare.

Om din kund inte går med på en frivillig betalningslösning, kan betalningsansvaret fastställas i domstol. Men i många fall kan tvister lösas utan rättslig process, då parterna istället träffar en överenskommelse, en så kallad förlikning. 

Det är klokt att ta hjälp direkt om en kund sagt sig ovillig att betala. Detta för att få bra rekommendationer kring lämpliga vidare åtgärder och för att undvika onödiga större kostnader längre fram. 

Ladda ner ORDLISTA

Förlikning

Förlikning kan även träffas i en domstolsprocess. Det bästa, billigaste och snabbaste för alla parter är ofta att nå en förlikning och därmed skapa en win-win situation. Förlikning kan träffas mellan parterna utan en rättslig process men kan även träffas under en pågående rättsprocess där domstolen kan stadfästa förlikningen i en dom. Här kan juristerna på ditt inkassobolag vara behjälpliga. Bland annat genom att föra förlikningsdiskussionen, driva ärendet rättsligt och upprätta förlikningsavtal.


Verkställighetsförfarandet

När det finns ett utslag eller en dom i ärendet går fordran att driva in via Kronofogdemyndigheten. Kronofogden gör då utmätning hos kunden vilket innebär att Kronofogdens ser vilka tillgångar som finns som de kan ta in för att skulderna ska betalas. Utmätning kan också ske av lön vilket innebär att Kronofogdemyndigheten drar pengar direkt från inkomsten. 

 

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning! 

 

Maria Staberg

Maria Staberg

Maria Staberg är ansvarig för Lowell Sveriges juristavdelning, Law Office. Hon har lång erfarenhet som jurist och från vår bransch. Law Office ger juridisk hjälp till våra klienter bland annat gällande tvistelösning, affärsjuridisk rådgivning och utbildning.

Säker och snabb betalning Att driva företag Juridiska tips

Relaterade inlägg