<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Att driva företag

Automatisering som frigör tid för mänskliga möten

Robotisering som till exempel taligenkänning är redan vanligt förekommande inom en mängd branscher. Ett bra exempel i praktiken är taligenkänning för medarbetare inom kundservice. Funktionen gör att medarbetaren inte behöver skriva ned sina telefonkonversationer manuellt då systemet själv översätter tal till text och dokumenterar samtalen.

Idag finns en mängd andra smarta automatiseringslösningar som underlättar arbetet och förbättrar tjänster inom en rad olika branscher. 

Läs mer

Kredithantering säkrar ekonomin för företag och konsumenter

Att handla på kredit har blivit standard och kreditkort, fakturaköp och avbetalningar ger oss möjlighet att vara flexibla. Men med frihet följer också ansvar. Att handla först och betala senare kräver att man har koll på sin ekonomi och förmågan att planera framåt. I takt med att kreditköpen blir vanligare ökar också behovet av inkassotjänster.

Läs mer

Vad är en skuldsanering och vad innebär det?

Under förra året beviljades fler skuldsaneringar än det gjorts tidigare och antalet ansökningar om skuldsanering fortsätter öka. Men vad innebär en skuldsanering och hur går det till?

Läs mer

Hur påverkas företagen av rådande läge?

Jag pratar dagligen med kunder och blivande kunder till oss som av olika sätt påverkas av coronakrisen. Det handlar om företag i alla branscher och storlekar, men gemensamt för dem alla är att deras likviditet drabbas hårt när försäljningen sjunker och deras kunder i sin tur har svårt att betala. Många känner stor oro kring uteblivna betalningar och kontaktar oss för att få hjälp, dels med att förebygga eventuellt sena betalningar och dels där betalningar helt uteblivit. I den här bloggen delar jag min syn på läget och tipsar om åtgärder som företag kan vidta.

Läs mer

4 tips för att säkra likviditeten mitt i krisen

Att få ekonomin att gå ihop är svårt för många företag, även i ett normalläge. Att då lyckas upprätthålla ett bra och stabilt kassaflöde under corona-krisen kan vara nästan omöjligt. Kassaflödet påverkar företagets likviditet, det vill säga företagets möjlighet att betala kortfristiga skulder, och är också ett mått på hur stabilt företaget är. Även om vi befinner oss mitt i stormen, så finns det saker som ni kan göra här och nu för att stärka er likviditet. I denna blogg tipsar vi om hur ni kan tänka och agera - här och nu.

Läs mer

Tänk långsiktigt även i kristider

I den kris vi nu befinner oss i, där det mesta är ställt på ända, kan det som företagare vara svårt att navigera och prioritera. Hur ska man tänka och planera framåt när man inte ens vet vad som händer imorgon? 

Läs mer

Covid-19 – Få koll på de nya reglerna kring anställningar

Att situationen just nu är riktigt tuff för många företagare och anställda råder det ingen tvekan om. Vi ser redan enorma ekonomiska konsekvenser inom många branscher, och en del verksamheter har redan gått under. Tyvärr kommer spåren efter krisen förmodligen vara vår verklighet ett bra tag framöver. Som företagare är det därför nu viktigare än någonsin att tänka och agera proaktivt – oavsett om du är direkt drabbad eller inte.

Läs mer

AB eller HB - vilken bolagsform passar dig?

När man startar bolag är en av de första frågorna man ställer sig vilken företagsform man ska välja. Det kan vara en svår fråga då det finns både för- och nackdelar med de olika företagsformerna. Även när man redan är igång med bolaget eller om man planerar att gå in i ett bolag, är det bra att känna till vad som gäller. Vi på Lowell pratar dagligen med företag och privatpersoner som, av olika anledningar, har stora skulder som de har svårt att betala. I vissa fall är det personer som med eller utan kännedom, blivit skuldsatta i sitt bolag. I denna blogg vill vi påminna om några saker som är bra att känna till och några frågor som är bra att ställa sig.

Läs mer

Hur påverkar konjunkturen er likviditet?

BNP-tillväxten bedöms minska under 2020 till 1 % vilket är svagare än normalt. Mycket tyder på att den avmattning i ekonomin som startade redan 2018, nu lett fram till en slutpunkt för högkonjunkturen. Samtidigt tog börsen ett glädjeskutt tidigare i veckan. Med prognoser och rapporter som visar åt olika håll kan det vara svårt att veta vad man ska tro. Denna osäkerhet kan skapa oro hos många mindre företag. Om kunderna blir försiktigare kan det innebära minskad försäljning eller färre uppdrag. Detta kan i sin tur påverka likviditeten och därmed företagets betalningsförmåga. Hur skulle ert företag påverkas om era kunder blev försiktigare? Hur väl förberedda är ni för en minskad tillväxt? I detta blogginlägg ger jag tips på några viktiga nyckeltal och annat som är bra att ha koll på - om konjunkturen vänder.

Läs mer

Minska risken vid oförutsedda händelser

Nu är det ett nytt år och många, både företagare och privatpersoner, funderar över hur de ska få ekonomin att gå ihop. Är du en av dem? I så fall är du inte ensam. I vår undersökning Betalningsindikatorn säger så många som var fjärde tillfrågad att de oroar sig för sin framtida ekonomi. Läs mer om hur svenskarna ser på framtiden och få tillgång till vårt senaste temanummer här. Självklart är det viktigt att budgeten är i balans och att pengarna räcker hela månaden, men vi vet också hur snabbt det ekonomiska läget kan förändras vid oförutsedda händelser.

Läs mer

Artiklar efter ämne