<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stå inte i vägen för ditt företags tillväxt. 5 saker du kanske inte tänkt på.

Att driva företag kräver mycket av dig som grundare och ägare. Du blir en allt-i-allo som ska vara kunnig, inte bara inom ditt område, utan också inom ekonomi, juridik, försäljning, företagsutveckling med mera. Hur ska du göra för att inte själv bli en flaskhals som står i vägen för företagets tillväxt? Läs våra tips.

 

grundaren blir en bromskloss

I uppstartsskedet är det naturligt att grundaren tar alla viktiga beslut om allt från produkter, prissättning, kunder och leveranssätt till ekonomi och personal. Men när bolaget växer blir det en ohållbar situation. Det blir för mycket att göra för en person samtidigt som besluten blir mer komplexa. När beslutsfattandet går trögare blir hela organisationen långsammare och kunderna blir lidande. Om inte ansvaret delegeras eller delas blir grundaren sin egen bromskloss. Fundera på vem som kan avlasta dig. Vilka delar kan och bör du delegera? Läs mer i vår handbok för företag som vill växa hälsosamt. 

 

definiera ansvarsområden

I en liten organisation måste alla kavla upp ärmarna och rycka in där det behövs. När företaget, kundportföljen och produktutbudet växer ökar komplexiteten och kraven inom olika ansvarsområden. Se till att definiera vem som ansvarar för vad, åtminstone vad gäller de kritiska delarna i företaget. Om ingen känner ansvar är det sällan någon som tar ansvar. Risken är att kunder och leveranser blir lidande. 

 

ett vinnande team

En del medarbetare kan utvecklas i takt med ökade krav och förändrade förhållanden, andra har svårare att anpassa sig. Det är också lätt att känna lojalitet med personer som varit med länge i bolaget eller att anställa ”grannens pojke” eftersom det känns enkelt. Men allt eftersom förutsättningarna förändras måste du kunna fatta objektiva, och ibland tuffa beslut. Fundera på om du har rätt personer på rätt plats för att klara nästa steg. Vilken kompetens behöver du ta in? Vilken utveckling kan och bör du erbjuda befintlig personal? Våga göra omställningar och eventuella nedskärningar om ekonomin kräver det. Och framförallt, kom ihåg att ge feedback och att berömma dina medarbetare. God stämning sprider sig snabbt och ger många positiva effekter.

Glöm inte heller bort dig själv och din egen utveckling. Delta i nätverk, seminarium och annan kompetensutveckling som gör att du utvecklas i ditt ledarskap och lyfter ditt företag till nästa nivå. Läs våra tips inför en expansion av företaget.

 

NÅGON DU LITAR PÅ - MENTORSKAP

Ett mindre företag behöver kanske inte en styrelse i ett första skede. Vad du däremot behöver är någon som du kan bolla idéer och tuffa frågor med. Skaffa dig en mentor, någon som du litar på och som vill dig och ditt företag väl. Fundera på vem eller vilka denna person kan vara, det kan såklart vara flera personer. Det kan också mycket väl vara ett nätverk, starta-företag-organisationer eller liknande. Erbjud gärna att du själv kan ta på dig ett mentorskap för att dela med dig och samtidigt få möjlighet att  utbyta erfarenheter mellan varandra. Säljer du på distans? Läs våra framgångsrecept.

 

 Ladda ner vår handbok för företagaren som vill växa

 

tappa inte fokus på kunder och kundnytta

Som entreprenör är det väldigt enkelt att fastna i administrativa uppgifter, rekryteringar, lokalfrågor och liknande. Du tappar samtidigt fokus på det som du är bäst på, och som gjorde att du startade ditt företag, nämligen att göra skillnad för dina kunder. Ju förr du ser till att få tillbaka fokus på rätt saker ju bättre kommer du och dina kunder att må. Gör en översyn av era processer och effektivisera där det går genom att köpa in tjänster och outsourca. Ta hjälp av andras kompetens och erfarenhet. Hitta mer material för dig som företagare i vår kunskapsbank.


Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning!