<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Säker och snabb betalning

Att tänka på när du säljer på distans

19.03.2018 5 min lästid

Att sälja på distans är ett vanligt och ofta bra sätt att utöka sin service och försäljning för många företag. För vissa företag är webbhandeln den enda försäljningskanalen. När ett avtal inte ingås “öga mot öga” utan via internet, telefon eller på en plats utanför en fysiskt affärslokal så räknas det som ett distansavtal.

Om du säljer på distans omfattas du av Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Här regleras vilka skyldigheter du som företagare har gentemot konsumenten. Vid denna typ av försäljning finns det några saker som är extra viktiga att tänka på. I det här blogginlägget kan du läsa mer om vilka dessa är.

Företagens skyldighet att informera konsumenten 

När det kommer till distansavtal, har konsumenten rätt att få information om vissa saker vid ett köp. Det är viktigt att du som företagare ser till att du lämnar all information nedan: 
  • Namn, adress och organisationsnummer
  • Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
  • Pris och villkor för betalning, inklusive skatter och avgifter
  • Villkor för leverans och retur
  • Förutsättningar för ångerrätten
  • Rätt till reklamation

Det är även viktigt att all information som du lämnar ska vara tydlig och enkel för konsumenten att ta till sig och förstå. Hur du som företagare är skyldig att informera konsumenten beror på vilken säljmetod du använder dig av. Till exempel, om din försäljning sker via internet kan du lämna ifrån dig informationen under “allmänna villkor”. Om du däremot säljer varor eller tjänster via telefon, ska informationen istället ges muntligen. 

Har du kunder i utlandet som inte betalar?Läs här hur du går tillväga.

Ladda ner guide Få kunder att fullfölja sina köp

Ångerrätten

Enligt lag har konsumenten rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar, vilket du som företagare är skyldig att informera om. De 14 dagarna börjar gälla dagen efter att konsumenten mottagit varan, förutsatt att detta inte infaller på en lördag, söndag eller övrig helgdag. Men tänk på att det finns vissa undantag där ångerrätten inte gäller, här kan du läsa mer om vilka det är. För att de 14 dagarna för ångerrätt ska påbörjas är du som företagare skyldig att informera konsumenten om vad som gäller ifall hen skulle ångra sitt köp. Om du skulle missa att informera om detta så har konsumenten istället ett år på sig att ångra sitt köp. Du måste informera om följande när det gäller ångerrätt:

  • Om det finns ångerrätt
  • Hur lång den är
  • Hur konsumenten ska gå tillväga vid ett ångrat köp
  • Att det finns ett standardformulär som konsumenten kan använda när hen ångrar ett köp, samt var formuläret finns.  

Sammanfattning 

När du säljer på distans är det extra viktigt att se till att konsumenten blir informerad om villkor och regleringar gällande köpet. För avtal som tecknas på distans gäller särskilda lagar och regler. Som företagare är du skyldig att bland annat informera om varan eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, leveransvillkor, villkor för betalning och ångerrätt. Vill du läsa mer om hur inkasso fungerar? Ladda ner vår infografik som förklarar processen.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning! 

 

Johan Trybom

Johan Trybom

Johan Trybom är försäljningschef på Lowell med fokus på små och medelstora företag. Han har en bakgrund inom bank och gedigen kunskap inom kreditmarknaden och försäljning. I sin roll är han van vid att prata med personer på olika funktioner med ekonomisk inblick

Säker och snabb betalning Att driva företag Distansförsäljning

Relaterade inlägg