<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Säker och snabb betalning

Kunder i utlandet som inte betalar? Hur går jag tillväga?

26.04.2018 6 min lästid

När du säljer produkter eller tjänster till kunder i utlandet, gäller andra regler för hur du går tillväga om kunden inte betalar. 

Regler och bestämmelser varierar beroende på i vilket land en privatperson eller ett företag som har en fordran att betala, befinner sig. De kan exempelvis skilja sig om det är inom EU eller utanför EU. När du säljer till utlandet och inte får betalt för din vara eller tjänst, omfattas du inte av samma skydd som när du endast bedriver din försäljning i Sverige.

När du säljer produkter eller tjänster till kunder i utlandet, gäller andra regler för hur du går tillväga om kunden inte betalar. 

Regler och bestämmelser varierar beroende på i vilket land en privatperson eller ett företag som har en fordran att betala, befinner sig. De kan exempelvis skilja sig om det är inom EU eller utanför EU. När du säljer till utlandet och inte får betalt för din vara eller tjänst, omfattas du inte av samma skydd som när du endast bedriver din försäljning i Sverige.

Om du har en förfallen fordran i utlandet är det i många fall svårare att få betalt, det kräver lite mer arbete. Många länder har till exempel inte lika bra folkbokföringsregister eller företagsregister som vi har i Sverige, vilket gör det mer komplicerat att hitta information såsom adress, registrerat bolagsnamn etc.

I det här inlägget delar vi med oss tips kring om hur du kan gå tillväga, vilken hjälp som finns att få och vilka regler och bestämmelser som gäller i dessa fall.

Läs våra tips om när du säljer på distans.

Hur får du betalt av en kund i utlandet?

Ta hjälp! Om du har en kund som befinner sig i utlandet och som inte betalar är det bästa, enklaste och snabbaste sättet att ta hjälp av ett inkassoföretag eller en advokatbyrå i Sverige som arbetar med internationell inkasso. De kan, via sitt samarbete med agenter i olika länder, hjälpa till att driva in fordran i det land där din kund finns.

Agenten följer sitt lands lagar och regler och sänder ut ett lokalt inkassokrav och utför andra åtgärder, som exempelvis att besöka er kund och sända påminnelsebrev. Om din kund inte betalar fordran frivilligt kan agenten därefter gå vidare till domstol för att ta ut en dom och därefter sända ärendet för utmätning. Eftersom Sverige ingår i EU, som arbetar för en friare handel, finns många regler för indrivning av fordringar just inom EU:s gränser. Tips på hur du förenklar för dina kunder att betala. Läs hur.

En svensk dom kan användas för att utmäta lön och tillgångar i andra länder, beroende på vilka möjligheter till utmätning som finns i det landet. Genom en förordning eller konvention kan man ansöka om att få en svensk dom på privaträttens område direkt verkställbar i ett annat EU-land eller EFTA-land. 

I de fall där din kund får lön, eller har tillgångar i Sverige, kan Kronofogden hjälpa dig att utmäta detta i Sverige. Vill du veta mer kan du läsa här. 

 

Ansöka om Europeiskt betalningsföreläggande

För att driva in en fordran i ett annat EU-land, kan du välja att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande. Danmark är undantaget, då det inte går att ansöka om betalningsföreläggande där. Din ansökan ska lämnas in i det land där din kund bor, och du vänder dig till behörig domstol i landet. Vill du veta mer kan du läsa här.

  Ladda ner vår ebok för företagaren som vill växa

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

För att få betalt för en fordran i ett annat EU-land, kan du ansöka om frysning av din kunds bankmedel. Denna förordning är relativt ny och började gälla i januari 2017, med syftet att underlätta indrivning av skulder inom EU. För att kunna nyttja denna, krävs det att domstolen som behandlar målet, eller att du som borgenär finns i ett annat land än där din kund har sitt bankkonto. Men det finns även vissa undantag, denna förordning gäller inte i Danmark och Storbritannien. Vill du veta mer kan du läsa mer här.

 

Sammanfattning

Om en person som bor i ett annat land inte betalar en fordran, krävs det ofta lite extra arbete. Beroende på vilket land som din kund befinner sig i, finns det olika regler och bestämmelser som avgör vilken hjälp du kan få. Du kan använda dig av lokala agenter, för att få hjälp i det landet, enligt lokala lagar och regler. 

Inom EU kan du ansöka om europeiskt betalningsföreläggande och du kan i vissa fall ansöka om att frysa din kunds bankmedel. Kronofogden kan ibland hjälpa dig i de fall den skuldsatte har tillgångar eller får lön i Sverige. 

Vill du veta hur vi på Lowell kan hjälpa dig att driva in skulder i utlandet? Tveka inte att kontakta oss. Klicka nedan på knappen så hör vi av oss! 

 

  Vill du veta hur Lowell kan hjälpa dig? Kontakta oss.

 

Sofie Andreasson

Sofie Andreasson

Sofie är avdelningschef på Lowell Sveriges Internationalavdelning. Hon har flera års erfarenhet av utlandsinkasso och är bland annat kontaktperson för våra kunder om den internationella processen, och för våra agenter i länder över hela världen.

Säker och snabb betalning Att driva företag Distansförsäljning

Relaterade inlägg