<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spaning från Almedalen - Hemligheten bakom framgångsrika företag

Blockkedjor, AI och digitalisering är ämnen som fyller många av näringslivets seminarier i Almedalen i år. Det skapar nya möjligheter för företag att förstå sin marknad, kunna förbättra leveransen av sina produkter och tjänster samt för kunderna att få bättre kontroll, mer skräddarsydda lösningar etcetera.

Ny teknik i all ära, men det jag först och främst tar med från en mängd seminarier i Almedalen, med allt från framgångsrika entreprenörer, ministrar och företagsledare till nykläckta startups, är en påminnelse om grunden för allt framgångsrikt företagande. Det hela börjar med engagerade och dedikerade människor som även tidigt lyckas utforska grunden och framtiden för sitt företag.

Läs mina spaningar från Almedalen om hemligheten bakom framgångsrika företag - och hur du blir ett av dem.

 

Det högre syftet

Fundera igenom och formulera det högre syftet med din verksamhet. Det vill säga några meningar som verkligen berör dig, dina kunder och investerare. Istället för att vara snickaren som ”Hjälper dig att renovera ditt hus så effektivt som möjligt” är du kanske snarare snickaren som ”Hjälper dig att skapa ditt paradis på jorden där du och din familj kan finna glädje och lugn”. Kände du skillnaden? Om inte håret reser sig på armarna när du läser vad du skrivit, sätt dig ner och hitta en bättre formulering.

 

lös kundens verkliga problem

Lägg tid på att förstå dina kunder på djupet. Vad är deras behov? Vad är det verkliga problemet som hon eller han vill ha hjälp med att lösa? Hitta också det unika i din produkt eller tjänst och det sätt du levererar denna. Läs också våra juridiska tips för företagare.

 

finns potentialen?

Att tjäna pengar är kanske inte den vanligaste drivkraften bakom att starta företag. Men lönsamhet är en förutsättning för att du ska överleva och kunna förverkliga dina drömmar med företaget. Ta tidigt hjälp av någon utifrån som kan ekonomi och utvärdera den finansiella aspekten av din idé. Testa din idé på denna person. Var också aktiv i nätverk som kan hjälpa dig med andra perspektiv och råd. Läs fler tips för att öka lönsamheten.

 

se in i framtiden

Du har allt att vinna på att våga vara visionär och simulera din framtid. Hur ser ditt liv ut om 10 år, både privat och yrkesmässigt? Hur ser det ut där du vaknar om 10 år? Hur känns det? Hur luktar det? Vilka finns omkring dig? Titta sedan på hela resan med start idag. Vilka steg behöver du ta för att komma dit du vill om 10 år? Läs mer om hur du drar nytta av digitaliseringen.

 

Ladda ner vår handbok för företagaren som vill växa

 

fast beats slow 

Tidigare handlade företagsklimatet mycket om ”big beats small”. Idag är det snarare ”fast beats slow”. Det handlar alltså inte bara om att ha en bra idé utan snarare om att kunna förverkliga och implementera en idé bättre och snabbare än andra. Att se en potential och kunna vara snabb med att implementera den är ofta en fördel du som småföretagare har i konkurrensen med större och mer trögrörliga aktörer. Ta vara på den fördelen!

våga ta betalt

Förstå det värde som du skapar för dina kunder. Våga ta betalt därefter. Känns det besvärligt att höja priset? Testa på en mindre grupp kunder och utvärdera vilken skillnad prisökningen gjorde för din lönsamhet. Förlorade du någon kund? Påverkade det ditt företag negativt eller var det kanske till och med positivt?

 

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning!