<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Företag i tillväxt

5 tips för att öka din lönsamhet

24.01.2018 6 min lästid

Vi lever i en föränderlig värld. Ny teknik, nya lagar och regler och inte minst nya krav från kunder och konsumenter är bara några faktorer som påverkar dig som företagare. Du ska inte bara leverera i tid, hitta nya kunder och vårda dem du har, du ska också skapa lönsamhet i ditt företag. Nedan har jag listat 5 framgångsfaktorer för dig som företagare. 

Vi lever i en föränderlig värld. Ny teknik, nya lagar och regler och inte minst nya krav från kunder och konsumenter är bara några faktorer som påverkar dig som företagare. Du ska inte bara leverera i tid, hitta nya kunder och vårda dem du har, du ska också skapa lönsamhet i ditt företag. Nedan har jag listat 5 framgångsfaktorer för dig som företagare. 

1. Lär känna din kund

I och med kreditmarknadens utveckling förväntar sig kunderna inte bara att kunna handla på kredit, utan också att ha möjlighet att välja mellan flera olika betallösningar. För att minska risken för att inte få betalt är det är viktigt att du vet vem du gör affärer med. Är du osäker på kundens betalningsförmåga bör du göra en kreditupplysning. Det kan också vara klokt att inte inledningsvis erbjuda kredit om du känner dig osäker. Läs också 3 tips för hur du får betalt i tid

2. Använd digitala plattformar

Den digitala utvecklingen både påverkar och underlättar det sätt på vilket vi betalar och tar betalt. Nya företag är inte beroende av gamla tekniska plattformar utan kan anamma den nya tekniken från dag ett, vilket kan ge stora konkurrensfördelar. Det förväntas också ofta att du som leverantör kan erbjuda betaltjänster som finns tillgängliga dygnet runt, året om. Om detta kan du läsa mer om i vårt inlägg om digitalisering för företagare. Tjänsterna förväntas också vara enkla, säkra och lättillgängliga. Ett tips är att undersöka vad din bank kan erbjuda, titta också på vad dina konkurrenter erbjuder. Viktigast av allt, tänk utifrån och in och var lyhörd för dina kunders behov och önskemål. Saknar de något? 

 

3. Tänk globalt

Alltfler entreprenörsdrivna företag agerar på en global marknad idag, jämfört med tidigare. Att redan i etableringsfasen vara medveten om skillnader och likheter vad gäller viktiga regelverk och betalningsstrukturer utomlands, ger stora fördelar om du har kunder i utlandet, eller om du planerar att etablera dig utanför Sverige. Det är också bra att tidigt arbeta med partners som verkar internationellt, så behöver du inte etablera nya kontakter i varje nytt land du etablerar dig i eller har kunder i. Läs mer om utlandsinkasso här.

Ladda ner vår ebok för företagaren som vill växa

4. Prioritera din tid 

Tid är den ständiga bristvaran. Att producera, leverera och hålla kunderna nöjda tar ofta mer tid än vad som finns. Administrativa uppgifter kan ofta bli liggande även om de, om de sköts rätt och regelbundet, är oerhört viktiga för ditt företags ekonomi. Att fokusera på det du och ditt företag är bäst på och att leja bort andra delar kan vara klokt. Det kan handla om ekonomi, påminnelsehantering och löneadministration. Detta kan spara både tid och pengar samt förbättra din relation med dina kunder.

 

5. Vårda kundrelationen

Företagare måste arbeta hårt för att skapa och bibehålla nöjda kunder. Att påminna kunder om deras åtaganden, såsom betalningar, och att ställa krav kan kännas besvärligt och tar mycket energi. I de flesta fall då en kund inte betalar beror det på rent slarv eller glömska, men det kan också bero på att de saknar tillräckligt med likviditet eller prioriterar andra utgifter. Tydlighet och bra rutiner från ditt håll skapar förutsättningar för långvariga kundrelationer.

Några tips är att: 

  1. Ha tydliga villkor för fakturor, dröjsmålsränta och utebliven betalning.
  2. Alltid ta kreditupplysning vid ny fakturaaffär.
  3. Att ha tydlig och konsekvent påminnelsehantering.
  4. Ta hjälp om kunden inte betalar.
  5. Påminn dig själv om att det inte är ditt fel om kunden inte betalar.  

 

  Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning! 

 

Johan Trybom

Johan Trybom

Johan Trybom är försäljningschef på Lowell med fokus på små och medelstora företag. Han har en bakgrund inom bank och gedigen kunskap inom kreditmarknaden och försäljning. I sin roll är han van vid att prata med personer på olika funktioner med ekonomisk inblick

Företag i tillväxt Att driva företag

Relaterade inlägg