<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Säker och snabb betalning

Få betalt i tid #2 - Skapa en bra rutin för påminnelser

08.08.2019 5 min lästid

Att ha en bra rutin för sin fakturering och påminnelsehantering är centralt i ett hälsosamt företag. Du sparar tid, får bättre likviditet och uppfattas som professionell och seriös. I de flesta fall betalas fakturor i tid, men vad händer om så inte är fallet? Att du har koll på din påminnelseprocess är ytterst viktigt för att du ska slippa agera från fall till fall, slösa onödig tid och riskera att betalningen uteblir helt. Här tipsar jag om hur du kan skapa din rutin.

Tiden från förfallodag till påminnelse påverkar likviditeten

Även om påminnelser ökar betalningsgraden väsentligt, slarvas det ofta med processen efter att fakturan skickats ut. Att i förväg ha bestämt hur du ska agera om en faktura inte betalas, är viktigare än man kanske tror. Tänk på att ju längre tid du väntar innan du kontaktar kunden eller skickar en påminnelse, desto större är risken att du inte får betalt. Påminnelsehanteringen kan alltså påverka din likviditet i allra högsta grad. Fler tips för hur du kan förbättra din likviditet kan du läsa i detta inlägg.

Att lägga ner lite tid på att kartlägga både din fakturerings- och påminnelseprocess kan därför löna sig i förlängningen. Genom att skissa upp en tidslinje för din process får du en bra översikt och ser var flaskhalsarna finns, för att sedan kunna åtgärda dem.


Att fundera igenom när du skapar din påminnelseprocess

Första steget?
Hur vill du först och främst agera när en faktura passerat förfallodagen? Ofta beror en utebliven betalning på att kunden missat eller glömt att betala. Att då få en påminnelse skickad till sig kan uppfattas som onödigt. Många gånger kan det vara både mer effektivt och bättre för kundrelationen att först kontakta kunden via telefon eller e-post.
 
Antal dagar?
Hur många dagar efter förfallodagen tycker du det är rimligt att avvakta innan du skickar påminnelse? Skapa en rutin för detta.
 
Antal påminnelser?
Hur många påminnelser ska skickas till kunderna? En rekommendation är att endast skicka en påminnelse per faktura. Risken är annars att du vänjer dina kunder med att de kan förhala betalningen utan påföljd. Du bestämmer dock vad som passar din verksamhet bäst.
 
Hur vill du påminna?
Påminnelser kan skickas ut på olika sätt. Till exempel via vanlig post, e-post eller sms. Vilket sätt passar dig bäst?
 
Kan du ta hjälp?
Det är mycket manuellt arbete förknippat med att upptäcka och följa upp kunder som inte betalar. Ett alternativ är att låta en extern part ta hand om faktureringen och/eller påminnelseprocessen, enligt gemensamt överenskomna riktlinjer.
 
 

Din inkassoleverantör kan hjälpa dig att gå igenom och förenkla din fakturahanterings- och påminnelseprocess så att den blir mer effektiv. Kom ihåg att du alltid kan få hjälp med de delar som inte tillhör din kärnverksamhet. Antagligen kostar det mindre än de pengar du tjänar genom att göra det du är bäst på!

Vill du veta hur Lowell kan hjälpa dig? Kontakta oss.

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Säker och snabb betalning Att driva företag

Relaterade inlägg