<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Företag i tillväxt

Skapa god likviditet inför och under din tillväxt

01.02.2019 5 min lästid

Att ha koll på sin ekonomi är otroligt viktigt, det vet du säkert redan om. Det gäller i synnerhet i tillväxtfaser. Företag i tillväxt binder ofta upp mycket kapital, till exempel i form av lager och kundfordringar. Därför är det extra viktigt att hålla koll på ekonomin när du växer. Men hur kan du praktiskt gå tillväga?

Att ha koll på sin ekonomi är otroligt viktigt, det vet du säkert redan om. Det gäller i synnerhet i tillväxtfaser. Företag i tillväxt binder ofta upp mycket kapital, till exempel i form av lager och kundfordringar. Därför är det extra viktigt att hålla koll på ekonomin när du växer. Men hur kan du praktiskt gå tillväga?

Vill du läsa mer om tips och råd för dig i tillväxt? Ladda ner vår handbok! 

Likviditeten är ett mått på din kortsiktiga betalningsförmåga, som i sin tur är en indikation på hur stabilt ditt företag är. Med en god likviditet är du bättre rustad för eventuella oplanerade situationer som kan dyka upp under din förändringsresa och tillväxt. I det här blogginlägget ska vi fokusera på några faktorer som påverkar din likviditet, samt några exempel på hur du kan förbättra den.

Faktorer som påverkar likviditeten

Din likviditet påverkas av en rad olika faktorer, och kan påverkas både positivt och negativt. Om du går med vinst och även säljer av inventarier så förbättras din betalningsförmåga, likaså om du ökar dina långfristiga lån eller gör egen insättning av kapital. Din betalningsförmåga kan också påverkas positivt om det blir en nyemission eller ett ägartillskott i ditt företag. Exempel på saker som istället kan påverka likviditeten negativt är kortfristiga lån och uttag från bolaget. 

Vi brukar prata om tre faktorer som är extra viktiga att tänka på och se över för att få en bättre betalningsförmåga: lagringstid, kundkredittid och leverantörskredittid. För lagringstid och kundkredittid ska du alltid eftersträva så kort tid som möjligt, men hos dina egna leverantörer ska du alltid försöka förhandla om så lång kredittid som möjligt.


5 snabba tips för bättre ekonomi i din tillväxt

1. Gör en likviditetsbudget
Gör en likviditetsbudget för att få koll på din kassa och kunna anlysera flödet av intäkter och kostnader. I likviditetsbudgeten lägger du in hur mycket kontanter som finns i kassan vid periodens början samt planerade inbetalningar och utbetalningar. På så sätt kan du se din kassabehållning vid periodens slut.
 
2. Se över alla kostnader

Finns det några kostnader du kan skära ner på? Det är ofta svårare att öka intäkterna än att minska kostnaderna, speciellt på kort sikt. Så börja alltid med att se över dina kostnader. Tänk dock på att prioritera rätt och se exempelvis till att du har en bra företagsförsäkring.


3. Håll koll på kassaflödet - får du betalt i tid av dina kunder?

Ett dåligt kassaflöde påverkar likviditeten i ditt företag. Om du befinner dig i tillväxt är det därför extremt viktigt att du har koll på hur ditt kassaflöde ser ut, samt agerar direkt när du får reda på att en kund inte kan betala i tid.   


4. Säkerställ att ni har bra rutiner för fakturering och uppföljning

Många gånger är det avgörande att det finns bra rutiner på plats för att säkerställa att både fakturering och uppföljning görs ordentligt. Det säkerställer att du får en bättre överblick över din ekonomi och på grund av det kan ta rätt beslut när det inte riktigt går enligt plan.


5. Skatter och avgifter

Ha koll på din preliminärskatt, så att du undviker kvarskatt om du betalar in för lite eller för mycket beroende på om intäkterna har minskat eller ökat. 

 

Sammanfattning

För alla företag är det viktigt att ha bra koll på ekonomin, men extra viktigt är det under din tillväxt. Om du inte har koll på likviditet och kassaflöde så stannar cirkulationen i ditt företag av. Det finns tre faktorer som är extra viktiga att tänka på och se över för att få en bättre likviditet: lagringstid, kundkredittid och leverantörskredittid. För bättre ekonomiska förutsättningar i din tillväxtresa kan du även se över dina kostnader, hålla stenkoll på kassaflödet samt säkerställa bra fakturerings- och uppföljningsrutiner.   

 

Vill du ta del av fler tips som hjälper dig att växa ditt företag? Ladda ner vår handbok “Handboken för företagaren som vill växa - hälsosamt”!

Ladda ner vår handbok för företagaren som vill växa

 

Johan Trybom

Johan Trybom

Johan Trybom är försäljningschef på Lowell med fokus på små och medelstora företag. Han har en bakgrund inom bank och gedigen kunskap inom kreditmarknaden och försäljning. I sin roll är han van vid att prata med personer på olika funktioner med ekonomisk inblick

Företag i tillväxt Att driva företag

Relaterade inlägg