<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Företag i tillväxt

Tillväxt kräver vässade rutiner för ekonomi

16.01.2019 5 min lästid

Det är en spännande resa för företagare som ska påbörja eller är mitt i en tillväxtfas. Det kan dyka upp en del utmaningar på vägen som du som företagare behöver tackla. En vanlig utmaning kopplad till företagande är att få en övergripande kontroll på företagets ekonomi.

Det är en spännande resa för företagare som ska påbörja eller är mitt i en tillväxtfas. Det kan dyka upp en del utmaningar på vägen som du som företagare behöver tackla. En vanlig utmaning kopplad till företagande är att få en övergripande kontroll på företagets ekonomi.

Ekonomin är hjärtat i företaget, själva navet som gör att verksamheten snurrar. Utan en väl fungerande ekonomi riskerar företaget att stanna av, eller i värsta fall tvingas i konkurs. Det här är förstås något som alla företagare vill undvika och därför ska vi i det här blogginlägget fokusera på varför det är så viktigt med bra koll på ekonomin - inte minst i tillväxtfasen.

Vi tittar även på några faktorer som kan påverka ekonomin och som går att vässa för att ge bättre resultat.

 

Vill du läsa om fler vanliga utmaningar? Ladda ner vår e-bok!

Därför blir koll på ekonomin allt viktigare under tillväxten

Ett företag som vill bli större behöver investera i sin tillväxt. Men det är vanligt att företag som växer snabbt får problem med likviditeten. Pengar investeras och kommer inte tillbaka in i företaget i samma takt och en ökad omsättning binder kapital genom kredittider till den ökade kundbasen. Detta i sin tur kan orsaka kapitalbrist i bolaget, och om du då inte har tänkt till och planerat för detta kan det bli en riktigt tuff utmaning att hantera.

 

”Jag tror att de flesta konkurser som drabbar mindre eller små företag är rena likviditetsfrågor och inte frågor om kvalitet och resultat. Det är helt enkelt så att man inte får betalt i tid och det gäller i synnerhet när det kommer till expansion då företagen ska investera, vilket sätter press på likviditeten”, säger Erik Sjölander, Fiskerikonsulent och ägare av Fisk- & Vattenvård AB.

 

För att inte hamna i kapitalbrist gäller det att företagaren har fullständig kontroll på företagets ekonomi, främst likviditet och resultat, för att säkerställa att tillväxten går som planerat.


Rutiner är a och o när det kommer till ekonomi

Rutiner för när och hur faktureringen sker är otroligt viktigt för företag som vill skapa en stabil och hållbar tillväxt. Inte alltför sällan leder bristande faktureringsrutiner till att fakturor inte skickas till kunderna eller betalas i tid. Detta leder i sin tur till brist på kapital. Men bristande rutiner kan även vara åt andra hållet, där till exempel egna fakturor till leverantörer inte betalas i tid. Detta kan leda till onödiga kostnader såsom förseningsavgifter, vilket är pengar som annars hade kunnat läggas på tillväxt.

Även alltför generösa betalningsvillkor gentemot kunderna är en anledning till att många mindre företag får problem med likviditeten. Långa betalningstider innebär att du i praktiken lånar ut pengar till dina kunder - gratis, under betalningstiden. Det innebär att du även får svårare att betala egna fakturor i tid.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning! 

 

Sammanfattning

Företag som ska starta sin tillväxtresa eller är mitt uppe i den behöver ha kontroll på sin ekonomi. Annars finns risken att tillväxten inte går som tänkt och i värsta fall hamnar företaget i konkurs på grund av att pengar flödar ut snabbare än in i företaget. En vanlig anledning till att tillväxten inte går som planerat är ekonomiska problem, där vanliga orsaker är bristande rutiner för fakturering samt alltför generösa betalningsvillkor.


Vill du fördjupa dig mer inom vanliga utmaningar för företagaren i tillväxt? Ladda ner vår e-bok!

Ladda ner vår ebok för företagaren som vill växa

 

Henrika Ehlinger

Henrika Ehlinger

Henrika är Redovisningschef på Lowell i Sverige. Hon har gedigen erfarenhet som controller och redovisningschef på koncernnivå från företag inom sjukvård och finans. Under sin karriär har hon arbetat med det mesta inom ekonomi i olika branscher, vilket givit henne en väldigt god förståelse inom området samt en ödmjukhet inför de utmaningar som finns och vilken kunskap som krävs i hela kedjan.

Företag i tillväxt Att driva företag

Relaterade inlägg