<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så kan fintech-bolag locka investerare

Sverige och Stockholm anses på många sätt vara ett centrum för fintech och en grogrund för nya innovativa idéer, lösningar och företag inom finansiell teknik. Vi kan rada upp en mängd exempel på nya lösningar de senaste åren, som i grunden förändrat det sätt vi betalar på och vår syn på hur enkelt och säkert det ska vara att genomföra finansiella transaktioner. Lösningar som ingen ens hade trott varit möjliga för bara några år sedan.

Men i detta blogginlägg vill jag istället fokusera på den andra änden av utvecklingsresan. Faktorer och lösningar som gör det möjligt för fintech startups att få investerares kapital och bygga trovärdighet, så att de kan fortsätta att utveckla sina fantastiska idéer.

 

från idé till verklighet

Det spännande med fintech-bolag är att de ifrågasätter gamla sanningar och skakar om en traditionsbunden finansbransch med nya innovativa tjänster. Men även om mycket är nytt i den snabbt växande fintech-branschen, är det en grundläggande faktor som aldrig förändras. Det faktum att företag behöver stabila intäkter och få betalt för sina produkter och tjänster för att kunna fortsätta växa.

För många startups är det riskkapital, snarare än banker, som står för finansieringen. Åtminstone den första tiden. Och i en bransch som i grunden handlar om förtroende är det ännu viktigare att ha en stabil och trovärdig grund för företaget.

Att bygga förtroende hos allmänhet och investerare tar tid. Man vill vara säker på att ens investerade kapital eller pengar är i trygga händer, även om bolaget i fråga skulle få problem under uppstarten. För att göra detta möjligt finns bra lösningar där alla parter kan känna sig lugna och vågar satsa. Läs också hur du undviker att stå i vägen för ditt företags tillväxt.

 

strategiska rådgivare

I snabbt växande startup-bolag finns många kvaliteter, men kanske inte alltid erfarenhet av vad som krävs för att bygga hållbara bolag eller välfungerande processer. Här är det klokt att tidigt samarbeta med strategiska rådgivare som både är innovativa och kan bidra med värdefull erfarenhet. Mitt bästa råd är att hitta samarbetspartners där ni känner ett ömsesidigt förtroende och tydligt ser hur ert samarbete kan vara till nytta för er båda. Läs också våra tips för att öka din lönsamhet.

 

backup-avtal

Osäkerhet kring överlevnadsförmågan hos nystartade bolag, är ett hinder när startups försöker locka till dig investerare. Här finns det bra lösningar som skapar trygghet. Ett backup-avtal till exempel, innebär att ett kredithanteringsbolag är redo att gå in och fortsätta hanteringen och administration av lån och fakturafordringar, i de fall företaget inte kan göra det. I praktiken innebär det att kredithanteringsbolaget i nära samarbete med startup-bolaget, sätter sig in i alla processer och rutiner för kredithanteringen för att snabbt kunna ta över arbetet om en sådan situation skulle uppstå. Backup-avtal blir på så sätt en försäkring som minskar kreditrisken i bolaget.

Click me

sammanfattning

Genom att tidigt hitta strategiska rådgivare som kan bidra med råd och erfarenhet har startup-bolag större möjlighet att växa och utvecklas. En annan viktig parameter är att hitta lösningar som gör att investerare och kunder känner sig trygga. Backup-avtal är bra exempel på lösning där ett kredithanteringsbolag tar över arbetet om startup-bolaget inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet.

 

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning!