<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenskarnas ekonomi

Rådgivning som gör skillnad för skuldsatta

19.06.2019 6 min lästid

Saker och ting blir inte alltid som man tänkt sig och de allra flesta råkar då och då ut för mer eller mindre oförutsedda händelser som påverkar tillvaron. Om man till exempel blir arbetslös, drabbas av sjukskrivning eller dödsfall inom familjen, får det ofta ekonomiska konsekvenser.

Genom att på förhand fundera igenom olika möjliga scenarier och hur man på bästa sätt kan förbereda sig själv och sina närmaste, kan alltför stora och tvära ekonomiska kast undvikas om olyckan skulle vara framme.

Trots detta händer det att de ekonomiska utmaningarna blir övermäktiga och att människor hamnar i svåra ekonomiska situationer som de behöver hjälp med att ta sig ur och hitta vägar framåt.

 

Rådgivning som gör skillnad

Björn Lidén

En av Lowells rådgivare som dagligen möter våra kunder är Björn.  Han har arbetat inom inkassobranschen i många år och delar här med sig av sina erfarenheter kring hur man dels kan undvika att hamna i ekonomiska svårigheter och dels hur man kan ta sig ur dessa, om de trots allt uppstår.

 

 

När hamnar en skuld hos Lowell?

Lowell har avtal med företag och banker för att sköta deras inkassoärenden. När en faktura som något av dessa företag skickat ut inte betalas, trots att även påminnelse har skickats ut, hamnar skulden hos Lowell.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för oförutsedda händelser.

 

Vad är det första som händer när Lowell tar över hanteringen av en skuld?

Det första som händer är att vi bedömer sannolikheten för att personen kan betala. Inkassokrav skickas ut och vi kontaktar även, i de flesta fall, kunden via telefon. Beroende på utfallet av skickade inkassokrav, kravbrev och telefonsamtal, hamnar ärendet i olika kravkedjor anpassade efter kundens respons och förväntade betalningsförmåga. I många fall betalar kunden direkt i samband med att kravbrev går ut, ibland träffas överenskommelser om avbetalningsplaner och ett annat utfall kan vara ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Vill du veta mer om vad som händer innan en skuld hamnar hos inkasso, läs intervjun med Qred Företagslån.

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

När jag som inkassorådgivare kan hjälpa en uppgiven och nedstämd kund att se ljusare på framtiden och att sedan kunna ingjuta mod och kraft så att hen tar tag i sin ekonomiska situation - det känns fantastiskt. Som rådgivare talar jag ofta med personer i kris, därför är det av stor betydelse att så långt det är möjligt förstå kundens situation för att finna vägen framåt mot återbetalning. Det är stimulerande att efter återkommande kontakt, som kan ha hållit på under lång tid, kunna komma överens om en plan som är bra för alla parter.  

Att dagligen höra kunders lättnad i rösten, se dem bli skuldfria och slutligen skicka avslutsbrev - det är stunder i en inkassorådgivares vardag som är väldigt stimulerande.

 

Läs mer om läget i svenskarnas ekonomi i Lindorffanalysen. Ladda hem här!

 

 

 

 

 

 

 

I vår kunskapsbank har vi samlat intressant material för dig som driver eller arbetar på ett företag.

Hur kan du hjälpa de kunder som har svårast att betala?

I samtal med kunden, eller dess ombud, är det först och främst viktigt att jag får en förståelse för hur hela skuldbilden ser ut samt kundens betalningsförmåga. Rent praktiskt hjälper jag kunden genom att bevilja en avbetalningsplan och att stötta och förklara hur vägen till skuldfrihet ser ut. Ofta får kunden stöd av ett ombud för att börja nysta och hantera skuldsituationen, vilket därefter leder till en tillfällig avbetalningsplan eller ackordsuppgörelser. Läs mer om hur Lowell byggt upp sin kundservice.

 

Vad är det svåraste i ditt jobb?

Det svåraste i mitt jobb är att få en uppfattning om kundens framtida betalningsförmåga, det vill säga dennes vilja och förmåga till återbetalning. Därefter att välja rätt argument och hantera invändningar, för att slutligen i samtalet komma fram till en överenskommelse. 

 

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss!

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Svenskarnas ekonomi Företag i tillväxt Att driva företag

Relaterade inlägg