<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Är du förberedd för att skicka e-fakturor den 1 april?

Har du kunder inom den offentliga sektorn? Då måste du kunna skicka och ta emot e-fakturor från och med den 1 april i år. Regeringen har fattat beslut om att all fakturering till offentlig sektor ska ske via e-faktura. Bakgrunden är dels av miljöhänsyn och dels att det är säkrare och mer anpassat till ett digitalt samhälle.
För några månader sedan skrev vi om framtidens fakturering för företag. Redan då tog vi upp de nya reglerna för e-faktura. Undersökningar visar dock att majoriteten av alla mindre företag inte är rustade för att kunna skicka och ta emot e-fakturor.  I det här inlägget tar jag upp vad som gäller och hur ditt företag kan förebereda sig. 

 

vad är en e-faktura?

En e-faktura ska inte förväxlas med en faktura i PDF eller en faktura som skannas och skicks via e-post. En e-faktura skapas i digitalt form och överförs mellan ditt och din kunds bokföringsprogram, där den registreras automatiskt. Förutsättningen är att både du och din kund har ett program som kan skicka och ta emot e-faktura. Läs också artikeln om hur du kan förbättra dina faktureringsrutiner.


hur kan du förbereda dig?

Vill du vara säker på att snabbt och enkelt kunna följa de nya bestämmelserna är det en bra idé att lägga ut faktureringen på extern part. Ett annat alternativ är att se till att ditt ekonomisystem kan ta emot och skicka e-fakturor. Läs mer om Lowells faktureringslösning.

Gör en översyn av dina kostnader för personal, utbildning och system och sätt dem i relation till att köpa in ekonomitjänsten externt. Ta också med i beräkningen vilka positiva effekter en snabbare och effektivare fakturering kan göra för ditt kassaflöde. Så här kan du effektivisera din faktura- och kredithantering.

 

vad händer om jag inte kan skicka e-fakturor?

Du som ska fakturera offentlig sektor måste nu följa praxis. Inskannade fakturor kommer inte att vara giltiga och följer du inte de nya bestämmelserna riskerar du vite och böter.

Ladda ner vår ebok för företagaren som vill växa

 

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning!