<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Svenskarnas ekonomi (3)

Influencers och sociala medier lockar till överkonsumtion

Pinterest, Instagram och Youtube är idag lika självklara källor till inspiration för mig och många andra, som att fråga vänner och bekanta om råd inför ett köpbeslut. Jag följer också bloggare och gillar att inspireras av vad de har på sig, färgerna de har på väggarna eller lamporna som hänger över köksborden. Jag tänker nog inte alla gånger på, att samtidigt som jag inspireras så lockas jag också till köp av saker som jag kanske inte alls tänkt köpa. I detta nummer ur Betalningsindikatorn har vi tittat närmare på influencers och sociala mediers roll för överkonsumtion och skuldsättning.

Läs mer

Gräsrotsfinansiering och konsumenters sårbarhet i fokus

Finansinspektionen släppte nyligen en rapport om konsumtionsskydd och de främsta konsumentriskerna för 2019. I denna blogg reflekterar jag över svenskarnas skuldsättning och hur det kan påverka oss och vårt samhälle.

Läs mer

Ekonomisk trygghet - Temanummer 2/2019

Vår upplevda ekonomiska trygghet påverkar oss och vår omgivning på många sätt. Det är många gånger avgörande för våra konsumtionsbeslut och andra stora beslut i livet. 2018 var ett starkt år för Sveriges ekonomi och glädjande nog är det många svenskar som känner ekonomisk trygghet. Trots detta finns det flera grupper där avsaknad av en buffert för oförutsedda utgifter, oro för ökade räntekostnader och dålig kontroll över privatekonomin skapar en känsla av otrygghet – ekonomisk otrygghet.

Läs mer

Räntekänslighet - Temanummer 1/2019

Sedan riksbanken höjde räntan i december, har bolåneräntorna fått stort utrymme i media och bankerna lockar med kampanjräntor på lån. Samtidigt har vi efter en turbulent höst till slut landat i en regering med nya löften och en omvärld som är svårbedömd. Kort sagt är det många faktorer som påverkar hushållens ekonomi och boendekostnader framöver.

Läs mer

Artiklar efter ämne