<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenskarnas ekonomi

Ekonomisk trygghet - Temanummer 2/2019

13.03.2019 3 min lästid

Vår upplevda ekonomiska trygghet påverkar oss och vår omgivning på många sätt. Det är många gånger avgörande för våra konsumtionsbeslut och andra stora beslut i livet. 2018 var ett starkt år för Sveriges ekonomi och glädjande nog är det många svenskar som känner ekonomisk trygghet. Trots detta finns det flera grupper där avsaknad av en buffert för oförutsedda utgifter, oro för ökade räntekostnader och dålig kontroll över privatekonomin skapar en känsla av otrygghet – ekonomisk otrygghet.

Svenskarnas inställning och beteende kopplat till ekonomi

Som en del av en fungerande kreditmarknad och samhällsekonomi är vi på Lowell intresserade av att förstå svenska folkets inställning och beteende kopplat till sin privatekonomi. Därför samarbetar vi med Demoskop och genomför regelbundet undersökningen Betalningsindikatorn. Det är en omfattande undersökning som genererar mycket intressanta data. För att dela med oss av delar av undersökningen som är intressant för dig som läsare, lanserar vi nu temanummer ur Betalningsindikatorn. I varje temanummer fokuserar vi på ett aktuellt ämne med en artikel och tillhörande statistik. Här samlar vi alla temanummer ur Betalningsindikatorn.

 

Tema ekonomisk trygghet

I vårt andra temanummer har vi valt att lyfta ut statistik från Betalningsindikatorn som visar den ekonomiska tryggheten hos svenskarna. Vi kan se att skillnaderna är stora mellan åldersgrupper och demografiska faktorer.

 

Anpassat konsumtionsbeteende

I undersökningen har vi också ställt frågor kring överkonsumtion. Där kan vi se en markant skillnad mellan gruppen över 65 år och gruppen under 34 år, där den yngre gruppen har en oroande hög grad av överkonsumenter.

Vill du läsa mer om svenskarnas ekonomiska trygghet? Ladda ner vår temanummer kostnadsfritt idag!

New call-to-action

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning! 

 

Tove Gerdin

Tove Gerdin

Tove Gerdin är kommunikationsansvarig på Lowell Sverige. Tove ansvarar för arbetet med Lowells undersökning Betalningsindikatorn som identifierar och belyser trender och data kopplade till hushållens ekonomiska trygghet, betalningsförmåga och konsumtionsmönster.

Svenskarnas ekonomi Betalningsindikatorn Nyheter och analyser

Relaterade inlägg