<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenskarnas ekonomi

Så kan vi arbeta för att förebygga ekonomisk ohälsa

03.07.2019 7 min lästid

I vår verksamhet möter vi dagligen människor med en utsatt ekonomi. Vi vet därför hur tufft det kan vara att leva med ekonomiska problem.  Samtidigt som vi ser att ekonomin har stor påverkan på vårt välmående, finns det en stark tysthetskultur och stigmatisering kring ekonomiska problem som riskerar att förvärra situationen och bidra till psykisk ohälsa. Utifrån de insikterna har vi genomfört en djupare undersökning tillsammans med Demoskop, vilket resulterade i en rapport om ekonomisk ohälsa i Sverige. Ladda ner rapporten här.

I samband med detta arbete ville jag också ta reda på hur vi på Lowell jobbar för att förebygga ekonomisk ohälsa i vårt dagliga arbete. För att få svar på de frågorna intervjuade jag Tove Widemar Gerdin, kommunikationsansvarig på Lowell och Jens Lindeblad, tidigare rådgivare och chef för kundservice på Lowell. Jens ansvarar idag för utvecklingen av våra digitala tjänster. Läs intervjun med Tove och Jens nedan.

Tove 200x227Jens_L 200x227
Tove Widemar Gerdin och Jens Lindeblad berättar hur Lowell jobbar för att förebygga ekonomisk ohälsa.

 

 

 

Varje samtal ska avslutas med en positiv känsla

Lowell har dagligen kontakt med personer som har en utsatt ekonomi. Vad gör vi för att våra kunder ska må bättre?

-  Vi försöker alltid hjälpa kunden på bästa sätt utifrån dennes förutsättningar. I vissa fall handlar det om att börja med att etablera en kontakt vid ett första samtal. För andra kunder handlar det om att sätta oss in i den ekonomiska situationen och att ta fram en avbetalningsplan som är rimlig och kan efterföljas. Målet är att avsluta varje samtal med en positiv känsla av hopp, säger Jens. Läs också intervjun med vår rådgivare Björn.

 

Att prata är ett första steg på vägen

I rapporten om ekonomisk ohälsa lyfter vi tysthetskulturen och stigmatiseringen som bidragande faktorer till att många mår dåligt över sin situation. Hur märks det i kontakten med våra kunder?

- Det tydligaste tecknet är att många kunder inte vill prata med oss om sin situation. Många sopar problemen under mattan och vill inte prata med någon alls om det. Det är därför viktigt hur vi bemöter de kunder som samlat mod och ringt till oss. Alla våra rådgivare får utbildning i hur de ska bemöta våra kunder för att guida dem på bästa möjliga sätt, säger Jens.

 - Vi försöker alltid uppmuntra våra kunder att be om hjälp av familj eller vänner för att komma ur sin situation. Många drar sig tyvärr för att be om hjälp under en längre tid, på grund av att de skäms och lägger skulden på sig själva. Det är synd, eftersom situationen riskerar att förvärras ju längre tid som går, fortsätter Jens.

 

Digitaliseringens möjligheter

Hur ser du att digitala kanaler kommer att påverka hur kunderna tar kontakt med oss?

- Vår ambition är att det ska vara lika enkelt att bli skuldfri som att ansöka om ett lån digitalt. För de kunder som tycker det är jobbigt att ringa vill vi göra det enklare att hantera sina ärenden själv, säger Jens

 

Sociala mediers roll

I undersökningen har vi tittat på olika orsaker bakom ekonomiska ohälsa. Sociala medier sticker ut som en bidragande faktor. Hur kommer det sig?

Att sociala medier är så starkt bidragande till den konsumtionstrend vi lever i är skrämmande. I vår undersökning om sociala mediers påverkan ser vi att hälften av alla tjejer under 34 år upplever hets att shoppa efter inspiration via sociala medier. De som svarat att de följt impulsen och shoppat, efter inspiration via sociala medier, är också överrepresenterade i att använda olika former av lån och krediter. Instagram och andra sociala medier medför mycket positivt men tyvärr kan det också bidra till känslan av att ”alla andra” har råd att lägga pengar på nya kläder och sitt utseende, vilket är långtifrån sant, tillägger Tove.

 

Vi behöver öka förståelsen kring orsak och verkan

Hur arbetar vi för att få bort den känsla av skam och skuld som ofta förknippas med ekonomiska problem?

- Efter att ha jobbat i den här branschen i många år så vet jag att många tyvärr mår dåligt på grund av sin ekonomi. Jag vet också att många mår sämre på grund av den skam som tyvärr finns kopplad till att ha ekonomiska problem. Program som Lyxfällan spär på bilden av att det är lyxkonsumtion som leder till ekonomiska problem, vilket inte är fallet för de allra flesta. Det är de oförutsedda händelserna i livet, som till exempel en skilsmässa, en längre tids sjukdom eller arbetslöshet som oftast gör att ekonomin kraschar, säger Jens. 

-Jag tycker att det är oroande att så många som en av fem personer upplever att de mår dåligt på grund av sin ekonomi, i tider med högkonjunktur och låg arbetslöshet, säger Tove.

- Vi vill arbeta för en långsiktig förändring av både synen på vår bransch och på att vara skuldsatt. Det gör vi bland annat genom att lyfta ämnet, både i form av den här rapporten men också genom vår undersökning Betalningsindikatorn. Vi behöver skapa en större förståelse för att ekonomiska problem oftast uppstår i samband med oförutsedda händelser som faktiskt kan drabba oss alla, avslutar Tove.

 

New call-to-action

 

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss!

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Svenskarnas ekonomi Betalningsindikatorn

Relaterade inlägg