<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Betalningsindikatorn-nr32019-1

Sociala medier driver på överkonsumtion 3/2019

Temanummer ur Betalningsindikatorn 3/2019

Det finns många faktorer som påverkar våra köpbeslut. Allt vi köper har vi kanske inte behov av utan låter oss inspireras och lockas till konsumtion via influencers. I detta nummer har vi tittat närmare social medias roll för överkonsumtionen i samhället och sambandet mellan influencer marketing och behov av dyra konsumtionslån.

Fyll i formuläret för att få ta del av temanumret!