<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rådgivning kan bli vägen framåt vid skuldsättning

Tillvaron har förändrats dramatiskt för tusentals företag såväl som arbetstagare i Sverige de senaste veckorna. Många företag har sett sig tvingade att snabbt minska sin personalstyrka varpå fler än 100 000 svenskar helt eller delvis nu står utan arbete. Att förlora sitt jobb snabbt och oväntat, kan innebära att den ekonomiska situationen förändras drastiskt.

I bästa fall har man sedan tidigare tänkt igenom olika möjliga scenarier och planerat sin ekonomi för att klara oförutsedda händelser. Det kan till exempel handla om att ha en liten buffert eller olika försäkringar. Men det är svårt att tänka på allt och trots att man förberett sig händer det att de ekonomiska utmaningarna blir övermäktiga. Många riskerar att hamna i svåra ekonomiska situationer som de behöver hjälp med att ta sig ur och att hitta nya vägar framåt.

 

Att Ta kontakt är första steget mot skuldfrihet

Björn är en av Lowells erfarna rådgivare. Han möter dagligen de människor som just nu kontaktar oss för att få hjälp i den nya ekonomiska situationen. Björn har arbetat inom inkassobranschen i många år och delar här med sig av sina erfarenheter kring arbetet med skuldsatta personer samt tillfredställelsen i att hjälpa kunder att komma tillbaka till skuldfrihet.

 

när hamnar en skuld hos lowell?

Lowell har avtal med företag och banker för att sköta deras inkassoärenden. När en faktura som något av dessa företag skickat ut inte betalas, trots att även påminnelse har skickats ut, hamnar skulden hos Lowell.

 

Läs mer om hur du kan förbereda dig för oförutsedda händelser.

 

vad är det första som händer när lowell tar över hanteringen av en skuld?

Det första som händer är att vi bedömer sannolikheten för att personen kan betala. Inkassokrav skickas ut och vi kontaktar även, i de flesta fall, kunden via telefon. Beroende på utfallet av skickade inkassokrav, kravbrev och telefonsamtal, hamnar ärendet i olika kravkedjor anpassade efter kundens respons och förväntade betalningsförmåga. I många fall betalar kunden direkt i samband med att kravbrev går ut, ibland träffas överenskommelser om avbetalningsplaner och ett annat utfall kan vara ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

 

vad är det bästa med ditt jobb?

När jag som inkassorådgivare kan hjälpa en uppgiven och nedstämd kund att se ljusare på framtiden och att sedan kunna ingjuta mod och kraft så att hen tar tag i sin ekonomiska situation - det känns fantastiskt. Som rådgivare talar jag ofta med personer i kris, därför är det av stor betydelse att så långt det är möjligt förstå kundens situation för att finna vägen framåt mot återbetalning. Det är stimulerande att efter återkommande kontakt, som kan ha hållit på under lång tid, kunna komma överens om en plan som är bra för alla parter.  

Att dagligen höra kunders lättnad i rösten, se dem bli skuldfria och slutligen skicka avslutsbrev - det är stunder i en inkassorådgivares vardag som är väldigt stimulerande.

 

hur kan du hjälpa de kunder som har svårast att betala?folder-1016290_960_720

I samtal med kunden, eller dess ombud, är det först och främst viktigt att jag får en förståelse för hur hela skuldbilden ser ut samt kundens betalningsförmåga. Rent praktiskt hjälper jag kunden genom att bevilja en avbetalningsplan och att stötta och förklara hur vägen till skuldfrihet ser ut. Ofta får kunden stöd av ett ombud för att börja nysta och hantera skuldsituationen, vilket därefter leder till en tillfällig avbetalningsplan eller ackordsuppgörelser. Läs mer om hur Lowell arbetar för att förebygga ekonomisk ohälsa. 

 

vad är det svåraste i ditt jobb?

Det svåraste i mitt jobb är att få en uppfattning om kundens framtida betalningsförmåga, det vill säga dennes vilja och förmåga till återbetalning. Därefter att välja rätt argument och hantera invändningar, för att slutligen i samtalet komma fram till en överenskommelse. 

 

I vår kunskapsbank har vi samlat intressant material såsom rapporter om ekonomisk ohälsa, infografiker och e-böcker. Ladda ner det du är intresserad av. 

Läs mer om läget i svenskarnas ekonomi i Lindorffanalysen. Ladda hem här!