<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Populärast på bloggen under 2019

Under 2019 har vi skrivit närmare 40 artiklar med analyser, nyheter, trendspaningar och bra tips för företag och privatpersoner här på bloggen. Vi har bland annat undersökt hur blockkedjeteknik kan möjliggöra digitala skuldebrev i framtiden, tipsat om hur företag kan arbeta förebyggande för att få betalt i tid, skrivit flera temanummer med data ur vår undersökning kring svenskarnas ekonomi - Betalningsindikatorn, samt byggt ut vår kunskapsbank med nya e-böcker, infografiker, filmer och mycket mer. 
Här summerar vi några av våra mest lästa artiklar under året. Vi vill också passa på att önska alla våra följare en God Jul och ett Gott Nytt År. Nästa år kan du förvänta dig mer intressant material, analyser, guider med mera från oss. På återseende 2020.

Årets tema - ekonomisk ohälsa

Sedan vi startade Betalningsindikatorn 2017, har vi samlat på oss mängder av data kring hur svenskarna upplever sin ekonomiska trygghet och andra frågor som rör privatekonomi. En fråga som intresserat oss mycket är privatekonomins påverkan på välmående och livskvalitet. Det är en viktig parallell som ofta glöms bort i debatten om den ökade psykiska ohälsan i samhället. I juni släppte vi vår rapport om ekonomisk ohälsa som vi tagit fram i samarbete med Demoskop. Vi har också skrivit flera temanummer med data ur Betalningsindikatorn. Här hittar du allt material på ämnet ekonomisk ohälsa.

 

Få betalt i tid - läs hela vår serie

Har ni råkat ut för att kunder betalat för sent eller i värsta fall inte betalat alls? Ofta kan det bero på otydlighet och missförstånd. Genom att ni som leverantör är tydliga i er kommunikation och har bra rutiner för bakgrundkontroller, påminnelsehantering och reklamationer, kan ni skapa bra förutsättningar för att få betalt - i tid. Detta gör stor skillnad i fråga om likviditet, kundrelationer och inte minst det ekonomiska resultatet så småningom. Läs mer i vår serie med tips här.

 

Digitalisering och blockkedjeteknik skapar möjligheter

Samtidigt som vi lever i en digital era där det hela tiden erbjuds nya och enklare sätt att handla, låna och betala, så är hanteringen av krediter i stort sett densamma som för snart 100 år sedan. Det löpande skuldebrevet, som bevisar ett lån, hanteras huvudsakligen på samma sätt idag som det alltid gjort - nämligen i pappersform som först signeras och sedan arkiveras i bankernas valv. För skuldebrev är det viktigt att alla parter kan följa och spåra ändringar som gjorts sedan skuldebrevet skapades. Detta är något som är möjligt med blockkedjeteknik. Men vad återstår då för att löpande skuldebrev ska kunna skapas och lagras i digital form? Läs mer!

 

Non performing loans minskar i Europa

Sedan finanskrisen 2008 har många åtgärder vidtagits runt om i Europa för att minska andelen Non Performing Loans i bankernas balansräkningar. Europeiska bankmyndigheten, EBA, släppte under hösten en rapport som visar utvecklingen under de senaste åren. Vilka är de största anledningarna till den stora minskningen? Inom vilka sektorer ser vi den största förbättringen? Vad krävs för att andelen förfallna lån ska fortsätta minska och sedan hållas kvar på en god nivå? Läs om rapporten och vår analys här. 

 

Besök vår kunskapsbank

För något år sedan lanserade vi vår kunskapsbank. Där har vi samlat flera av våra bästa tips, analyser och andra insikter för nedladdning. Du hittar bland annat e-böcker, temanummer, guider och infografiker. Kunskapsbanken fylls hela tiden på med nytt intressant material. Välkommen in!