<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lowells nordiska rapport Payment Indicator 2020 - är nu släppt!

Det skrivs en hel del i medierna om hur coronapandemin hanterats olika beroende på vilket land man befinner sig i. Även hos våra grannländer har strategierna skilt sig väsentligt från varandra. I Lowells nordiska rapport Payment Indicator undersöker vi om coronakrisen har påverkat den ekonomiska tryggheten hos befolkningen i de olika länderna på likartade sätt, eller om det skiljer sig åt.

Stora skillnader i ländernas strategier under krisens första tid

I Sverige har vi som bekant fått mer rekommendationer än krav från myndigheterna och man har försökt att hålla samhället så öppet som möjligt. Danmark däremot stängde i stort sett helt, medan Finland tog en mellanväg och stängde Helsingfors. Har dessa olika strategier bidragit till befolkningens känsla av ekonomisk trygghet? Detta var temat när Lowell genomförde sin nordiska undersökning Payment Indicator under maj månad 2020.

 

Påverkan på privatekonomin och oro

Inom en del områden skiljer sig länderna väsentligt åt, till exempel avseende risken att bli tvungen att ta ett lån utan säkerhet under de närmaste månaderna för att klara sina utgifter. Hela 41% av de svarande i Finland uppgav att det var ett troligt eller mycket troligt scenario, vilket är stor skillnad från svenskarna (23%) och danskarna (18%). Undersökningen pekar också på att hälften av alla svenskar känner en oro för sin privatekonomi i stort, jämfört med 39% i Danmark och 55% i Finland.

Här nedan kan du ladda ner Lowells nordiska rapport Payment Indicator. Om du dessutom är intresserad av vårt senaste temanummer ur den svenska Betalningsindikatorn finns den här.

 

New call-to-action