<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Temanummer 2/2020 - Svenskarnas syn på ekonomin under coronakrisen

Under våren har Sverige och världen påverkats på många sätt av coronavirusets framfart och vi verkar inte se ljuset i tunneln än på länge, enligt experterna. Förutom oro för hälsan, nära och kära, har de ekonomiska effekterna av restriktionerna från våra myndigheter i Sverige och i utlandet slagit hårt mot privatpersoner såväl som företag och bidragit till stor osäkerhet inför framtiden. 

 

Hur har krisen påverkat vår privatekonomi?

Lowell genomför regelbundet undersökningen Betalningsindikatorn tillsammans med Demoskop. I Betalningsindikatorn tar vi tempen på svenskarnas känsla av ekonomisk trygghet, konsumtionsvanor och andra intressanta ekonomiska faktorer. I det här temanumret ur Betalningsindikatorn som genomfördes i maj 2020, har vi fördjupat oss i analys av vilken effekt coronakrisen haft på hushållens privatekonomi.

 

I temanumret jämför vi resultatet från maj 2020 med undersökningen som genomfördes i slutet av 2019, då corona och covid-19 var okänt för de allra flesta svenskar. Jämförelsen visar bland annat att oron för Sveriges framtida ekonomi har ökat dramatiskt, till att nu ligga på en nivå där nio av tio svenskar känner en oro för landets framtida ekonomi. Samma mönster syns även i oron för den framtida privatekonomin,  så många som var tredje person anser att deras ekonomi har påverkats negativt redan nu på grund av coronakrisen.

 

Vill du läsa mer om hur svenskarnas privatekonomi påverkats av coronakrisen? Ladda ner vårt temanummer nedan. 

 

New call-to-action