<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kredithantering

Lowell och försäkringssektorn

18.10.2022 6 min lästid

Med ökade levnadskostnader minskar möjligheten att betala för en försäkring. Vi delar med oss av tips på hur du behåller och får betalt av försäkringstagare.

Vi står inför en vinter där många kan komma att avsluta sina försäkringar samtidigt befinner sig försäkringsbranschen där Telecom var för ett par år sedan, kunder är inte längre trogna sitt försäkringsbolag.

”Det kan bli tufft för försäkringsbolagen framöver. För att behålla kunder och inkassera försäkringsskulder gäller det att vara otroligt snabb och aktiv från första påminnelsen” säger Tomas Eriksson, Försäljningschef på Lowell ”och sedan följa upp i en miljö där kundupplevelsen förblir positiv. Att vårda kundrelationer är avgörande”.

If Skadeförsäkring har ett framgångsrikt samarbete med Lowell när det gäller att hantera obetalda försäkringar som sträcker sig tillbaka till början av 2000-talet.

If Skadeförsäkring arbetar i hela Norden och tack vare Lowell har vi effektiva inkassoprocesser i alla länderna.

säger Nina Jalava, Head of Credit Control, If Försäkring Finland.

När du är ett stort nordiskt företag med gränsöverskridande verksamhet är förtroende, kunskap och tillgänglighet särskilt viktigt.

Som en av marknadens mest erfarna inkassoföretag har Lowell byggt upp en framgångsrik metod för att hantera obetalda försäkringar och har samtidigt blivit marknadsledande på området. Det räcker inte att ha uppdaterade IT-plattformar anpassade efter senaste lagstiftningen. "Kunderna förväntar sig att vi känner till alla regler och att vi kan anpassa oss till både nationell lagstiftning och kundernas specifika behov." berättar Michele Hansen, Client Delivery Manager på Lowell.

Lowell använder dessutom data för att införskaffa marknadsinsikter som är värdefulla för många försäkringskunder. Data som ligger till grund för att justera och anpassa inkassoprocessen.

”I försäkringsbranschen behövs mer fokus på att behålla kunder” säger Tomas. ”Historiskt har det varit en kundtrogen bransch och fokus ligger därför på att ge god service vid första kontakten för att ge en bra kundupplevelse”.

 

Relationer är viktiga

För ett framgångsrikt samarbete och en bra kundupplevelse är det viktig med nära relationer.

Vi har alltid haft bra kontaktpersoner hos Lowell. Även om majoriteten av inkassoärendena hanteras automatiskt, bygger ett bra samarbete på goda mänskliga relationer.

berättar Nina Jalava, Head of Credit Control, If Försäkring Finland.

På Lowell är mänskliga relationer en av våra viktigaste grundstenar. Detta gäller både vår relation med försäkringsbolagen och inte minst relationen med deras kunder.

Våra värderingar återspeglas också i vårt förhållningssätt till utsatta konsumenter. Vi vet att de allra flesta vill betala sina räkningar men av olika anledningar har hamnat i en situation som gör det svårt. Vår utgångspunkt är alltid att hitta en lösning som gynnar både konsumenten och företaget. Detta återspeglas också i de NPS-undersökningar som vi regelbundet genomför.

 

Att bli kund hos Lowell

Som kund hos oss har du ett helt team bakom dig från dag ett. Vi sätter oss in i din situation och kommer med förslag på lösningar. På så sätt säkerställer vi att alla du arbetar med har omfattande kunskap om dina behov.

Intresserad av att veta mer? Kontakta Tomas Eriksson, Försäljningschef Lowell. Mejla tomas.eriksson@lowell.com eller ring 073-274 44 34

Läs också: Lowell och energisektorn

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Kredithantering

Relaterade inlägg