<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kredithantering

Lowell och energisektorn

26.08.2022 6 min lästid

Brist på el och skenande priser gör både konsumenter och elföretag oroliga inför hösten och vintern. När kunderna inte kan betala elräkningen är det viktigt med ett nära samarbete och bra relationer mellan energibolag och inkasso. Fortum och Lowell har skapat ett hållbart samarbete där konsumenten är i fokus.

Med energisektorns grossistmodell upplever många företag inom branschen i dag att de får svårare och svårare att själva driva in sina fordringar. Dåliga betalare kan lättare ”shoppa” mellan företagen och därmed dölja sin olämpliga betalningshistorik.

Hos Lowell kombinerar vi data från energibolagen samt mätdata och affärsprocesser för svenska elkonsumenter med kunskap från våra egna databaser och kan således göra trovärdiga skuldprofiler av företagens dåliga betalare.

 

Vi värnar om era kundrelationer

Efterverkningarna från coronaperioden, stora problem med produktionskapacitet och leveranser samt nu senast kriget i Ukraina har skickat upp energipriserna i höjden. Det påverkar många svenskar mycket hårt ekonomiskt.

”Vi vet av erfarenhet att det är mycket utmanande ekonomiskt sett för konsumenter som inte betalar sin elräkning. En elräkning är oftast det sista man skjuter upp.” säger Charlotte Karlsen, Head of Legal hos Lowell.

När vi gör avtal å företagets vägnar tar vi hänsyn till konsumentens ofta sårbara situation. De kan till exempel ha mist jobbet, vara allvarligt sjuka, stå mitt i ett ekonomiskt kaos, exempelvis på grund av skilsmässa, eller på annat sätt ha en vardag som är ytterst tuff och besvärlig.

 

Läs också: Ekonomisk ohälsa - Orsaker och åtgärder

 

Konsumenter som har svårt att betala sina fakturor befinner sig i en sårbar situation.  Vid varje kontakt med oss på Lowell har vi ett vänligt och professionellt bemötande. Konsumenterna ska känna att de blir väl behandlade och att vi gör allt som står i vår makt för att förhandla fram avtal som tar hänsyn till deras betalningsförmåga och skulden till företaget.

Detta är en av orsakerna till att Fortum valde Lowell som sin inkassopartner.

Vi är intresserade av en samarbetspartner som vi kan utvecklas tillsammans med.

 

Catharina Zelow Rødal, Head of Invoice and Payment

Fortum Consumer Solutions

 

Kunskap, data och relationer

Lowell är Europas näst största aktör inom kredithantering och inkassotjänster. Företaget grundades i Storbritannien 2004, men i Norden sträcker sig vårt arv och erfarenhet över ett hundra år tillbaka i tiden då vi var pionjärer för branschen. Detta gäller också när det gäller energisektorn, där våra tjänster och kompetenser bygger på omfattande kunskap om branschen och konsumenterna.

”Vi har lång erfarenhet av att finna lösningar som gynnar både företaget och konsumenten. Med Lowell som inkassopartner kan företag tryggt fokusera på sin kärnverksamhet,” säger Tomas Eriksson, försäljningschef hos Lowell.

Tomas fortsätter ”Vi är specialister på kredithantering och därför kan vi tillsammans med kunder ta fram lösningar som passar dem. Energisektorn är ett område som vi är experter på då vi har anställda som har en bakgrund inom branschen och en djup förståelse och kunskap om problemställningarna.”

Energibolaget Fortum och Lowell har haft ett framgångsrikt samarbete i många år.

Värdet av att ha ett globalt samarbete är grundläggande och något vi arbetar med och bygger vidare på dagligen med Lowell.

 

Catharina Zelow Rødal, Head of Invoice and Payment

Fortum Consumer Solutions

 

Hos Lowell betyder förståelse av det individuella betalningsbeteendet att det tas höjd för varje enskild betalares situation. Baserat på vår förståelse av kunden vidtar vi åtgärder för att hjälpa den enskilde med att hantera sina betalningar.

”Med hjälp av data och individuella åtgärder betalas fakturor snabbare, och både kund och företag blir nöjda.” avslutar Tomas Eriksson.

 

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Kredithantering

Relaterade inlägg