<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenskarnas ekonomi

Influencers och sociala medier lockar till överkonsumtion

29.04.2019 4 min lästid

Pinterest, Instagram och Youtube är idag lika självklara källor till inspiration för mig och många andra, som att fråga vänner och bekanta om råd inför ett köpbeslut. Jag följer också bloggare och gillar att inspireras av vad de har på sig, färgerna de har på väggarna eller lamporna som hänger över köksborden. Jag tänker nog inte alla gånger på, att samtidigt som jag inspireras så lockas jag också till köp av saker som jag kanske inte alls tänkt köpa. I detta nummer ur Betalningsindikatorn har vi tittat närmare på influencers och sociala mediers roll för överkonsumtion och skuldsättning.

Fler av de som inspireras av influencers har dyra konsumtionslån än genomsnittet

I vår undersökning Betalningsindikatorn, som vi genomför i samarbete med Demoskop, frågar vi slumpvist utvalda svenskar om deras konsumtionsbeteenden. I den senaste undersökningen från februari svarar så många som 82 % av de som följer influencers, att sociala medier bidrar till konsumtionshets. Ladda ner vårt senaste temanummer här!

Vi kan också se att den grupp som säger att de under den senaste veckan köpt något efter inspiration i sociala medier, också har lån utan säkerhet i större utsträckning än genomsnittet för Sverige. 43 % respektive 25 %.

 

Konsumerar över sina tillgångar

I temanummer 3/2019 tittar vi också närmare på kopplingen mellan de som konsumerar över sina tillgångar och i vilken utsträckning de inspireras till köp via sociala medier. New call-to-action

Svenskarnas beteenden kopplat till ekonomi

Som en del av en fungerande kreditmarknad och samhällsekonomi är vi på Lowell intresserade av att förstå svenska folkets inställning och beteende kopplat till sin privatekonomi. Därför samarbetar vi med Demoskop och genomför regelbundet undersökningen Betalningsindikatorn. Det är en omfattande undersökning som genererar mycket intressanta data. För att dela med oss av delar av undersökningen som är intressanta för dig som läsare, lanserar vi nu temanummer ur Betalningsindikatorn. I varje temanummer fokuserar vi på ett aktuellt ämne med en artikel och tillhörande statistik. Här samlar vi alla temanummer ur Betalningsindikatorn.

 

Vill du veta hur Lowell kan hjälpa dig? Kontakta oss.

 

Tove Gerdin

Tove Gerdin

Tove Gerdin är kommunikationsansvarig på Lowell Sverige. Tove ansvarar för arbetet med Lowells undersökning Betalningsindikatorn som identifierar och belyser trender och data kopplade till hushållens ekonomiska trygghet, betalningsförmåga och konsumtionsmönster.

Svenskarnas ekonomi Betalningsindikatorn Nyheter och analyser

Relaterade inlägg