<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur påverkas företagen av rådande läge?

Jag pratar dagligen med kunder och blivande kunder till oss som av olika sätt påverkas av coronakrisen. Det handlar om företag i alla branscher och storlekar, men gemensamt för dem alla är att deras likviditet drabbas hårt när försäljningen sjunker och deras kunder i sin tur har svårt att betala. Många känner stor oro kring uteblivna betalningar och kontaktar oss för att få hjälp, dels med att förebygga eventuellt sena betalningar och dels där betalningar helt uteblivit. I den här bloggen delar jag min syn på läget och tipsar om åtgärder som företag kan vidta.

 

Mindre företag drabbas ofta extra hårt

Enmansbolag och mindre företag drabbas ofta hårt när marknaden minskar. Många småbolag lever på korta uppdrag i en värld där vi kan, vill och får träffas i större grupper. Krisen innebär inte bara att uppdragen försvunnit från en dag till en annan, flera av dessa bolag arbetar dessutom på uppdrag åt större bolag. Många mindre företag som jag pratat med under de senaste två månaderna, uttrycker att de känner sig lågt prioriterade hos större uppdragsgivare med sina fakturor. De får höra att ”Du får betalt för dina tjänster när vi får betalt av våra uppdragsgivare”. Grundregeln är förstås att man ska få betalt för en vara eller tjänst som man har levererat. I detta blogginlägg får du koll på juridiken vid fordringar.

 

Vilka klarar sig något bättre?

Vi ser också att kunder till oss som levererar tjänster och produkter till serviceindustrin uttrycker extra stor oro under denna period. Oron grundar sig i den osäkerhet och hjälplöshet som många upplever nu. Man vet inte om man kommer att få betalt och i så fall när. Kanske kommer uppdragsgivaren att gå i konkurs. Vad händer då med vår fordran?

Det är påtagligt att denna oro har lett till en ökad insikt om vikten av en välfungerande kreditprocess. Många lägger ner otroligt mycket tid på att ringa, mejla och skicka brev till uppdragsgivarna för att påminna om betalningar. Majoriteten av dem som jag är i kontakt med vill ha hjälp med att skicka ut påminnelser och därefter inkassokrav och hoppas på att det inte är för sent att anlita ett kredithanteringsföretag.

Mitt svar på detta är att det aldrig är försent att skapa en bra kreditprocess, och det behöver inte vara så komplicerat. Min erfarenhet är att de som har bra rutiner för sin kreditprocess, framförallt påminnelsehanteringen, upplevs som mer seriösa och mer sällan blir bortprioriterade.  Här beskriver vi steg för steg hur man skapar en bra rutin för påminnelsehantering.

Vi hjälper gärna till att svara på frågor om hur man kan komma igång och vilken hjälp vi kan erbjuda.

 

Kunder i utlandet som inte betalar

Vi ser också att efterfrågan av utlandsinkassotjänster har ökat närmast lavinartat. Många företag har kanske majoriteten av sina kunder utomlands och vad händer när hela samhällen stänger ner och ingenting fungerar som vanligt? Våra klienter känner sig hjälplösa och att de hamnat i ett läge utom deras kontroll under rådande omständigheter. Den goda nyheten är att det finns hjälp att få.

Läs mer om vad som gäller om du har kunder i utlandet som inte betalar här.

 

Vill ni veta mer om Lowells tjänster för företag?  Kontakta oss!