<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Black Friday, Cyber Monday och julhandel - tänk på detta vid distansförsäljning

För någon månad sedan skrev jag en blogg med tips för dig som säljer på distans. Nu är  Black Friday och Cyber Monday avklarade och julhandeln är i full gång – några av årets största händelser för dig som säljer på distans. I samband med detta vill jag återigen påminna om de skyldigheter gentemot dina kunder som du har vid distanshandel. Detta regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Nedan följer några punkter som jag vill lyfta lite extra.
företagens skyldighet att informera konsumenten


När det kommer till distansavtal, har konsumenten rätt att få information om vissa saker vid ett köp. Det är viktigt att du som företagare ser till att du lämnar all information nedan: 

  • Namn, adress och organisationsnummer
  • Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
  • Pris och villkor för betalning, inklusive skatter och avgifter
  • Villkor för leverans och retur
  • Förutsättningar för ångerrätten
  • Rätt till reklamation

Det är även viktigt att all information som du lämnar ska vara tydlig och enkel för konsumenten att ta till sig och förstå. Hur du som företagare är skyldig att informera konsumenten beror på vilken säljmetod du använder dig av. Till exempel, om din försäljning sker via internet kan du lämna ifrån dig informationen under “allmänna villkor”. Om du däremot säljer varor eller tjänster via telefon, ska informationen istället ges muntligen. Kanske har du kunder i utlandet? Läs här hur du kan gå tillväga om de inte betalar.

 

ångerrätten

Enligt lag har konsumenten rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar, vilket du som företagare är skyldig att informera om. De 14 dagarna börjar gälla dagen efter att konsumenten mottagit varan, förutsatt att detta inte infaller på en lördag, söndag eller övrig helgdag. Men tänk på att det finns vissa undantag där ångerrätten inte gäller, här kan du läsa mer om vilka det är.

För att de 14 dagarna för ångerrätt ska påbörjas är du som företagare skyldig att informera konsumenten om vad som gäller ifall hen skulle ångra sitt köp. Om du skulle missa att informera om detta så har konsumenten istället ett år på sig att ångra sitt köp. 

Du måste informera om följande när det gäller ångerrätt:

  • Om det finns ångerrätt
  • Hur lång den är
  • Hur konsumenten ska gå tillväga vid ett ångrat köp
  • Att det finns ett standardformulär som konsumenten kan använda när hen ångrar ett köp, samt var formuläret finns. 


 Läs våra tips på hur du bäst förbereder din webbhandel inför säljtoppar såsom Black Friday, Cyber Monday och julhandeln? Ladda ner vår guide här.

Ladda ner vår guide om hur du förbereder din e-handel!

sammanfattning

När du säljer på distans är det extra viktigt att se till att konsumenten blir informerad om villkor och regleringar gällande köpet. För avtal som tecknas på distans gäller särskilda lagar och regler. Som företagare är du skyldig att bland annat informera om varan eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, leveransvillkor, villkor för betalning och ångerrätt.

 

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning!