<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 tips för att säkra likviditeten mitt i krisen

Att få ekonomin att gå ihop är svårt för många företag, även i ett normalläge. Att då lyckas upprätthålla ett bra och stabilt kassaflöde under corona-krisen kan vara nästan omöjligt. Kassaflödet påverkar företagets likviditet, det vill säga företagets möjlighet att betala kortfristiga skulder, och är också ett mått på hur stabilt företaget är. Även om vi befinner oss mitt i stormen, så finns det saker som ni kan göra här och nu för att stärka er likviditet. I denna blogg tipsar vi om hur ni kan tänka och agera - här och nu.

 

Håll kort kredittid

Kredittid är en faktor som är viktig för er likviditet. Försök alltid att hålla så kort kredittid, det vill säga betalningstid, som möjligt till era kunder. Tiden mellan att ni levererat en vara eller en tjänst och att ni får betalt, lånar ni i praktiken ut kapital räntefritt till era kunder. Genom att få betalt snabbt, kan ni också säkerställa att ni kan betala era leverantörer i tid.

 

Vänta inte med att påminna

Se till att ha kontroll över era skickade fakturor. Så fort ni upptäcker att enstaka fakturor riskerar att inte betalas i tid, bör ni snarast kontakta kunden. Ofta handlar det om att kunden missat att betala, men även om det finns andra anledningar bör ni få koll på det så fort som möjligt. Går det ytterligare några dagar utan att ni får betalt bör ni skicka en påminnelse. 

Genom att skapa bra rutiner för er påminnelsehantering kan ni minska risken för att hamna i situationer där ni inte kan betala era leverantörer och medarbetare i tid.

Läs mer om hur ni skapar en bra rutin för påminnelser

 

Ta hjälp

I vissa fall kan det kännas besvärligt att kontakta kunderna för att få betalt. Ett bra alternativ är att ta hjälp av ett externt företag som både har bra erfarenhet och system för påminnelsehantering, men också kommer in som en tredje part. Läs mer om hur Lowell kan hjälpa ert företag.

 

Hitta finansiering

Just nu befinner sig många företag i ett akut behov av likvida medel. Att få ett företagslån är inte alltid det enklaste och det kan riskera att bli kostsamt i slutänden. För att göra det enklare och säkrare för företag att finansiera sig under krisen, har regeringen beslutat om en statlig lånegaranti. Riksgälden har fått i uppdrag att administrera den så kallade Företagsakuten.

 

Ladda ner vår handbok för företagaren som vill växa

Fler tips kring likviditetshantering och finansiering hittar ni i vår handbok.

 

 

 

Om företagsakuten

Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från banker och kreditinstitut, som kopplat sig till Företagsakuten, till företag som fått ekonomiska problem i och med coronakrisen. Garantin vänder sig främst till små och medelstora företag som innan krisen var livskraftiga, men egentligen finns ingen begränsning i företagsstorlek.

Kreditinstituten och bankerna som ställer ut lånen, gör en riskbedömning enligt sina normala rutiner. Dessa är i sin tur ”skyddade” enligt garantin. Om kreditgarantin behöver infrias innebär det att staten betalar det garanterade lånebeloppet, i gengäld betalar bankerna en garantiavgift till Riksgälden. Lånen är räntefria under de första 12 månaderna och lånetiden är upp till tre år. Läs mer om Företagsakuten och vilka banker som är anslutna här.