<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Företag i tillväxt

Hur kan Lowell hjälpa dig som företagare?

25.10.2017 5 min lästid

Att samarbeta med ett inkassobolag kan förbättra ditt företags ekonomi. Läs hur du kan få hjälp om dina kunder inte betalar, samtidigt som du bygger dina kundrelationer.

Är du en av dem? Testa om du känner igen dig i något eller några av följande påståenden: 

  • Jag har kunder som ibland betalar försent.  
  • Jag har flera utestående fordringar.
  • Jag vill försöka förkorta mina kredittider.
  • Det kan kännas svårt att påminna kunder om betalning med hänsyn till kundrelationen.
  • Det måste vara enkelt att påminna kunderna och att hantera fordringarna.

Kompletta  lösningar I alla steg av betalprocessen

Ofta beror sena betalningar på att kunden helt enkelt glömt eller missat att betala. Men det kan också finnas kunder som regelbundet betalar försent. Med Lowell som samarbetspartner ökar dina möjligheter att få betalt av de kunder som normalt är sena med sina betalningar och där risken finns att betalning helt uteblir. Vi har drygt 110 års erfarenhet av att utveckla inkassolösningar för företag inom olika branscher.

Våra tjänster

Ditt företags behov i fokus

Våra tjänster omfattar hela betalningsprocessen - från fakturahantering, betalnings-påminnelser och inkasso till rättsliga åtgärder och efterbevakning av avskrivna fordringar. Du kan välja att få hjälp med hela kedjan eller endast ett specifikt behov i något steg av processen.

Ladda ner infografik om inkasso

Enkelt webbverktyg

Du registrerar och hanterar enkelt dina ärenden i Lowells webbverktyg, Lowell Access. Du får också tillgång till utmärkta rapporter på detaljnivå, ända ned till enskilda inkassoärenden. Via verktyget har du också en säker och enkel direktkontakt med våra rådgivare om du behöver hjälp. Läs mer om våra webbverktyg.

Dina kundrelationer I centrum

Målet är alltid att du ska få betalt för de produkter eller tjänster du levererat samtidigt som du behåller en god relation med kunden. Därför är vi måna om att anpassa inkassoprocessen efter vad du efterfrågar och efter varje kunds situation, allt för att värna ditt företags anseende och kundrelationer.

Professionell och effektiv service

Lowells processer bygger på en fungerande informationshantering och god kommunikation med den person eller företag som inte betalat en faktura. Vår professionella kundtjänst och ärendehantering är viktiga delar för att göra din ekonomi bättre.

Inkassoprocessen om din kund inte betalar

Flodesbild_2.png

Påminnelsehantering

Du kan välja att själv skicka en betalningspåminnelse eller ta hjälp av ett ombud, till exempel ett inkassobolag. I samarbetet med Lowell har du tillgång till ett enkelt webbverktyg. När du lägger upp ett ärende där, väljer du om vi ska skicka en påminnelse till din kund eller om det direkt ska gå ut ett inkassokrav. En påminnelseavgift på 60 kronor tillkommer för din kund, under förutsättning att du avtalat om det med kunden. Läs mer om hur du ökar chanserna att få betalt i tid.

Inkassokrav

Om skulden inte betalas, trots påminnelse skickar vi ett inkassokrav. En inkassoavgift på 180 kronor tillkommer för din kund.

Rättsliga åtgärder

Vid eventuella avvikelser, utöver den normala inkassoprocessen, kan du alltid ta hjälp av våra juristtjänster. Läs våra juridiska tips för företagare.

Efterbevakning

Vid efterbevakning fortsätter vi aktivt att arbeta med din fordran. Vi bevakar din kunds ekonomiska situation så att du kan få betalt för din fordran om dennes ekonomiska situationen förändras.

 Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning! 

 

Ladda ner e-bok Så får du betalt i tid

Johan Trybom

Johan Trybom

Johan Trybom är försäljningschef på Lowell med fokus på små och medelstora företag. Han har en bakgrund inom bank och gedigen kunskap inom kreditmarknaden och försäljning. I sin roll är han van vid att prata med personer på olika funktioner med ekonomisk inblick

Företag i tillväxt Säker och snabb betalning

Relaterade inlägg