<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nyheter och analyser

Trender inom kredithantering i Europa

07.03.2019 4 min lästid

Kredithanteringsmarknaden i Europa befinner sig i stark förändring. Bara under förra året skedde två stora transaktioner i de  största bolagen i Europa. Lindorffs verksamheter i Sverige, Danmark, Finland och Estland samt Intrum Justitias verksamhet i Norge, förvärvades av det brittiska företaget Lowell. Dessutom ingick Intrum-koncernen  ett strategiskt partnerskap med Intesa Sanpaolo SpA i Italien.


JMagnus Lilja (3)ag har pratat med Magnus Lilja, försäljningschef och Christoffer Friedl, ansvarig för informationtjänster på Lowell Sverige, om vad de tror kommer att ske inom den närmaste framtiden och orsakerna till detta. 

"Branschen kommer troligen att se fler partnerskap och sammanslagningar framöver” . Magnus Lilja, försäljningschef på Lowell.

 

Vad är anledningen till att branschen är under förändring just nu?

- Fortfarande ett decennium efter Lehman-kraschen finns det stora mängder av osäkra fordringar i form av NPL:er (Non Performing Loans) i bankernas balansräkningar. De flesta av dem finns i södra Europa. Den europeiska centralbanken (ECB) sammanfattade i sin årliga riskrapport att NPL:er är den näst största risken för det europeiska finansiella systemet efter geopolitiska risker. Trots en rekordförsäljning av NPL:er, till ett värde av cirka 500 miljarder euro under de senaste åren återstår fortfarande en volym om drygt 800 miljarder euro. Och NPL-kvoten är faktiskt högre än den var innan finanskrisen började år 2008. Detta kommer givetvis bli ett problem nu när vi går in i nästa fas av konjunkturcykeln, säger Magnus. Det lär också leda till en ökad specialisering inom kredithanteringsområdet. För dem som har sitt fokus inom bank och finans, där Lowell är ledande i Norden, blir möjligheten att kunna hålla risk på sin egen balansräkning central i det nya klimatet.  

Källa: ECB

 

Vad görs för att reglera NPL-marknaden i Europa?

- För att kunna möta de utmaningar som ökade NPL:er skapar framöver, har Europeiska kommissionen lagt fram ett förslag som syftar till att skapa större öppenhet i tillgång till data, en mer likvid andrahandsmarknad för NPL:er, förbättrade processer för utomrättsliga uppgörelser samt strängare krav på avsättningar för möjliga kreditförluster. Det senare kommer sannolikt att påverka EU redan i år. Förändringen kommer att motivera bankerna att snabbare göra sig av med NPL:er för att kunna bevilja nya fungerande lån, något som kommer att driva på utbudet ytterligare, fortsätter Magnus.

  Läs mer om läget i svenskarnas ekonomi i Lindorffanalysen. Ladda hem här!

Hur ser utvecklingen inom branschen ut?

- Slutkundens upplevelse, vare sig det är en företagare eller en privatperson, blir ännu viktigare för att kunna lösa problem med överskuldsättning. Målet blir att skapa ett så bra resultat som möjligt för alla parter. Konsumentinsikter och data blir avgörande för att kunna hålla nere kundförluster och samtidigt säkerställa en effektiv riskhantering för företag. Det ökade inslaget av digitalisering kommer bidra till en bättre tillgänglighet där slutkundens upplevelse står i centrum. Även inom dessa områden driver Lowell utvecklingen framåt, avslutar Christoffer Friedl. 

 

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivning! 

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Nyheter och analyser

Relaterade inlägg