<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Räntekänslighet - Temanummer 1/2019

Sedan riksbanken höjde räntan i december, har bolåneräntorna fått stort utrymme i media och bankerna lockar med kampanjräntor på lån. Samtidigt har vi efter en turbulent höst till slut landat i en regering med nya löften och en omvärld som är svårbedömd. Kort sagt är det många faktorer som påverkar hushållens ekonomi och boendekostnader framöver.

 

svenskarnas inställning och beteende kopplat till ekonomi

Som en del av en fungerande kreditmarknad och samhällsekonomi är vi på Lowell intresserade av att förstå svenska folkets inställning och beteende kopplat till sin privatekonomi. Därför samarbetar vi med Demoskop och genomför regelbundet undersökningen Betalningsindikatorn. Det är en omfattande undersökning som genererar mycket intressanta data. För att dela med oss av delar av undersökningen som är intressant för dig som läsare, lanserar vi nu temanummer ur Betalningsindikatorn. I varje temanummer fokuserar vi på ett aktuellt ämne med en artikel och tillhörande statistik.

 

tema räntekänslighet

I vårt första temanummer har vi valt att lyfta ut statistik från Betalningsindikatorn som visar hur räntekänsliga svenska hushåll är. Marginalerna visar sig inte vara så stora som man kan tro och det finns stora skillnader mellan olika grupper, både geografiskt, ålder och kön.

 

Hur förberedda är svenskarna?

En viktig fråga för vår framtida ekonomi, är hur pass många som planerar för ökade räntekostnader och faktiskt anpassar sin ekonomi. En intressant upptäckt är att de unga bolånetagarna ligger i framkant här. Unga som nyligen gjort entré på bostadsmarknaden till höga priser, strängare amorteringskrav och ofta lägre inkomster har redan nu små marginaler. Det är därför positivt att se att de är ansvarstagande för att förbereda sig och sin ekonomi på ökade kostnader.

 

Vill du läsa mer om hur räntekänsliga svenskarna är, ladda ner vårt temanummer kostnadsfritt här.

New call-to-action

 

Vill du veta hur Lowell kan hjälpa dig? Kontakta oss.