<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ta företaget till andra sidan krisen tillsammans

Just nu känns framtiden väldigt oviss för de flesta av oss. Inte bara företag utan hela samhället har hamnat i ett läge av akut och samtidigt långsiktig krishantering. Det är en påfrestande situation som man normalt bara befinner sig i under en kortare period. Många kanske fastnar i den akuta fasen lite för länge och glömmer bort att se framåt. Men det är viktigt att komma ihåg att det kommer en tid efter krisen också. Att försöka tänka lite längre, bortom den akuta situationen, kan innebära stor skillnad för var ni faktiskt kommer att befinna er när krisen är över.

Nedan kan du läsa del två i vår artikelserie som handlar om företagande i förändring. I den första delen tog vi upp tips kring visioner, målsättning, hur man prioriterar och skalar ned smart samt hur du som ledare kan agera och hålla ihop organisationen. Läs bloggen om att tänka långsiktigt även i kristider här.  

I det här inlägget tittar vi på hur ni kan engagera medarbetarna, öka kompetensen och stärka bolaget inför en återgång till ett mer normalt läge - även om det ligger en bit framåt i tiden. 

 

5 tips som förbereder organisationen inför tiden efter krisen 

1. Kommunicera och engagera

Att skapa engagemang och en "vi-känsla" i företaget är särskilt viktigt nu. Genom att prioritera dialogen och att engagera hela organisationen i den resa ni nu gör, finns mycket att vinna. På så sätt säkrar ni att det är ett starkt team som står redo att ta sig an den nya vardagen efter krisen.

 • Var transparent med bolagets utmaningar. Informera kontinuerligt kring läget och de förändringar som sker längs vägen. 
 • Skapa en krismedvetenhet hos hela företaget – och en tilltro till att det finns en framtid att längta till.
 • Lägg krut på att involvera alla medarbetare i utmaningarna, och lyssna på de idéer som kommer upp. 
 • Bra och väl inarbetade värderingar i företaget är nu ett riktigt bra verktyg att falla tillbaka på.
 • Var öppen för att vi alla reagerar olika i en krissituation.

2. Höj kompetens och kunskap

Försök att kompetensutveckla i den mån det går. Har ni medarbetare som har mindre att göra eller blivit permitterade kan det här vara en bra tid att uppmuntra till vidareutbildning. Om ni har möjlighet kanske det här också  kan vara ett tillfälle att ta tag i konkreta saker i det interna förbättringsarbetet som ni tänkt göra “när det finns tid”. 

När krisen avtar kommer det att upplevas som en nystart för en hel värld, då gäller det att vara så förberedd som möjligt eftersom konkurrensen vid startlinjen kommer att vara hård.

 • Uppmuntra medarbetare till att lära nytt, både inom arbetsområdet och på fritiden. 
 • Uppmuntra att tillsammans vara öppna för vad som händer runt om i världen och i er bransch. 
 • Skapa ett forum där ni tillsammans enkelt kan dela omvärldsbevakning och idéer. 
 • Se till att göra det ni kan för att främja en fördjupad förståelse för er affär. Det kan bli det som avgör vilken position ni har på marknaden efter krisen.

3. Analysera och utvärdera

Se till att dra lärdomar av allt som händer under krisen. Analysera och reflektera över vad ni har klarat bra och vad som är svårt. I kristider kan det bli extra tydligt var ni som företag är starka och var ni kan förbättra er. 

I de företag där man jobbat hemifrån har man exempelvis fått testa nya arbetssätt. Vissa medarbetare har kanske sett fördelar i att arbeta ostört hemifrån medan andra tycker att det varit svårt att inte ha en fysisk arbetsplats och kollegor att gå till.

 • Bestäm er för vilka saker ni vill ta med er och vidareutveckla, och vilka ni lämnar kvar. 
 • Se till att dokumentera och samla era insikter om var det finns förbättringspotential så att det inte blir bortglömt.
 • Stäm av med medarbetarna om hur det fungerat att jobba under krisen, vad som varit svårt och om det trots allt fanns något positivt att ta med sig. 
 • Försök att tillgodose medarbetarnas olika behov när det är dags att gå tillbaka till den nya vardagen.  

4. Samarbeta med varandra - och andra

När man börjar vackla är det lätt att fokus hamnar på fel saker. För att klara sig igenom en kris behövs mod och framåtanda som ledare. Om ledningen börjar tvivla smittar det lätt av sig på resten av organisationen som då i värsta fall tappar motivation och effektivitet. Försök att vända svårigheterna till utmaningar för att inte tappa drivkraften. 

 • Se om det finns områden inom verksamheten där smidigare samarbeten kan gynna er affär. 
 • Kanske kan det digitala arbetssättet göra att avstånden mellan kollegor och avdelningar minskar?
 • Främja en kultur baserad på engagemang och egenansvar. Lyssna på varandra, var kreativa tillsammans, ställ krav och uppmuntra varandra.
 • Ta er an utmaningar, motgångar och framgångar tillsammans. Och, kom ihåg att fira det som är positivt!

Att samarbeta med andra, utanför organisationen, kan också vara smart. Genom att rikta blicken utåt kanske ni kan hitta andra aktörer att samarbeta med. Förutom att ni på så sätt kan skapa ännu bättre erbjudanden, få en större kundbas och fler möjligheter till effektiv marknadsföring, kan ni skapa fler ambassadörer för ert varumärke. 

 • Fundera över vilka andra aktörer ni skulle kunna samarbeta med. Tänk på nätverk, befintliga kunder, leverantörer, ja till och med konkurrenter. 
 • Finns det något befintligt samarbete som skulle kunna förbättra ert erbjudande – exempelvis med leverantörer?
 • Fundera över vilka aktörer som skulle kunna gynnas av att samarbeta med er.


5. ÅtergÅ till arbetsplatsen igen

Fundera över hur ni praktiskt ska gå tillväga när det väl är dags att återgå till arbetsplatsen igen. I början kommer det förmodligen att vara av stor vikt att ha tydliga regler för hur man agerar för att undvika smittspridning. Men utöver det kan det vara bra att tänka på hur ni växlar upp i rätt takt, vad ni ska fokusera på och vad som kommer att vara förändrat när ni kommer tillbaka. 

 • Kanske kommer det att saknas kompetens på grund av att man tvingats minska personalstyrkan. Förbered er inför nyrekrytering eller omprioritering.
 • För er som jobbat hemma, bestäm om alla i personalen ska komma tillbaka samtidigt, eller om ni tar återgången stegvis. Vilka ska prioriteras och vilka har möjlighet att vänta?
 • Kanske har nya rutiner skapats under krisen. Se till att skapa samsyn kring hur ni arbetar framöver.
 • Ta vara på det ni lärt er!

Till sist vill jag påminna om vikten av att stanna upp emellanåt, även under den här tiden. Dela sorg och oro med varandra. Fira segrar tillsammans, stora som små – och glöm inte att skratta ihop! 

Tillsammans är det som kommer att göra er till vinnare.