<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tänk långsiktigt även i kristider

I den kris vi nu befinner oss i, där det mesta är ställt på ända, kan det som företagare vara svårt att navigera och prioritera. Hur ska man tänka och planera framåt när man inte ens vet vad som händer imorgon? 

Vi har därför tagit fram en artikelserie med tips och råd kring vad ni som företag kan tänka på för att hålla verksamheten flytande, och kanske till och med komma stärkt ur krisen. Nedan kan du läsa den första delen som tar upp tips om hur ni håller fokus och riktning mot tiden efter krisen.

 

5 tips för att ställa in siktet mot framtiden 

1. Lyft blicken

Även om det finns andra saker som känns viktigare just nu, än att filosofera över visioner och målsättningar, så kan det här för många företag vara precis rätt tidpunkt. Genom att ta ett steg tillbaka och se på verksamheten ur ett större perspektiv skapar ni en tydligare bild över var ni är och vart ni är på väg. På så sätt kan ni se vilka prioriteringar och åtgärder ni behöver göra för att skapa så bra förutsättningar som möjligt, både för att hålla er flytande nu och för att kunna blomstra efter krisen.  

 • Fundera över vilka målsättningar och visioner ni har i företaget. 
 • Behöver något justeras för att bättre matcha det ställe dit ni vill nå?
 • Gör efterforskningar och omvärldsbevakningar för att skapa er en bild om hur marknaden, era förutsättningar och era kunders behov kan komma att ändras. 
 • Försök helt enkelt att föreställa er hur er nya vardag kommer att se ut och sätt upp mål som tar er till den verkligheten.

2. Prioritera rätt

Att minska kostnader är förstås viktigt under kristider, men det är också viktigt att noggrant analysera hur neddragningarna kommer att påverka er på lång sikt. De åtgärder ni gör idag påverkar även era långsiktiga möjligheter. Vad får det till exempel för konsekvenser att dra ned på försäljning och marknadsföring i det här läget? Om man vågar och kan satsa framåt, kan man hamna i en bra position när det är dags att växla upp igen. Ibland kan det löna sig att gasa i uppförsbacken – beroende på hur mycket bränsle som finns kvar i tanken såklart. 

 • Försök att tänka proaktivt, och ha era långsiktiga mål i bakhuvudet när det gäller neddragningar.
 • Fundera över hur ni kan optimera marknadsföringen och försäljningen så att ni får ut så mycket som möjligt per aktivitet istället för att pausa arbetet.
 • Se till att sätta er in i era nyckelkunders behov i krisen och försök att underlätta och för dem och stötta med det ni kan under den här tiden. 

3. Skala ned smart

Att göra verksamheten så snabbrörlig och flexibel som möjligt, gör den mindre sårbar. Att sprida sina risker på olika marknader och mellan olika målgrupper kan vara smart om det går. Tänk också på att det ni levererar oftast är så mycket mer än produkt och pris. Att kunna erbjuda värde i kristider ger även ert varumärke en skjuts i rätt riktning som annars kan ta år att marknadsföra sig till.

 • Om det är möjligt kan det vara smart att titta på nya potentiella målgrupper och geografiska marknader.
 • Försök att göra ert erbjudande ännu bättre, enklare och mer värdefullt både för nya och befintliga kunder.
 • Om det är möjligt, satsa på de kunder och målgrupper som kanske inte inte påverkas så mycket av krisen och skapa anpassade erbjudanden för just dem. 
 • Och glöm inte att hålla kontakten med de kunder ni kanske inte kan arbeta med i dagsläget. Kanske kommer de att vara viktiga för er verksamhet i framtiden.  

4. Behåll framåtandan

När man börjar vackla är det lätt att fokus hamnar på fel saker. För att klara sig igenom en kris behövs mod och framåtanda som ledare. Om ledningen börjar tvivla smittar det lätt av sig på resten av organisationen som då i värsta fall tappar motivation och effektivitet. Försök att vända på svårigheterna till utmaningar för att inte tappa drivkraften. 

 • Var tydlig med att du som ledare har tilltro till att ni tillsammans kommer att klara er igenom detta och komma stärkta ut på andra sidan.
 • Var transparent och realistisk kring vilka utmaningar ni som företag ställs inför men låt det övergripande budskapet som genomsyrar konversationen vara positivt.
 • Ta reda på vad dina medarbetare behöver. Vad motiverar dem, vilka rädslor och drivkrafter har de?
 • Se till att hitta saker ni som företag har att se fram emot efter krisen. 


5. Håll ihop organisationen

En kris drabbar människor på olika sätt. Vissa skräms av viruset, andra känner panik över börsrasen, andra tar det hela med en klackspark. Oavsett hur personalstyrkan reagerar är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd. En god lagkänsla skapas inte per automatik, men är en livlina för krisande företag.

 

 • Värna om dina medarbetare och se till att hålla dialogen med alla levande. 
 • Med gemensamma mål och visioner är det lättare att skapa momentum. 
 • Om skillnaden i arbetsbörda är stor kanske ni kan se över om, eller hur, ni kan hjälpa varandra med arbetsuppgifter. 
 • Kom ihåg att det bland medarbetarna ofta finns många bra idéer som kan lyftas fram. Ta vara på det och se till att dela kompetens.
 • Trots distansen, försök vara när- och härvarande.

 

Vilka är ni i framtiden?

Slutligen är vårt hetaste tips att försöka att få hela företaget att köpa in sig i och visualisera vilka ni kommer att vara när krisen blåst över. Med kompassen rätt inställd är det enklare att styra skutan och faktiskt hamna där ni vill. Lycka till!