<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nyheter och analyser

Vi på Lowell gratulerar årets nobelpristagare i ekonomi

09.12.2022 7 min lästid

Grattis till Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond, och Philip H. Dybvig för den välförtjänta äran att utses till årets vinnare av Nobelpriset i ekonomisk vetenskap för sin forskning om banker och finanskriser.

Douglas W. Diamond har visat hur banker fyller en samhällsviktig funktion. Som mellanhänder mellan sparare och låntagare är bankerna bättre lämpade att bedöma låntagarnas kreditvärdighet och se till att lånen används för bra investeringar. Det är viktigt att det finns regelverk som förhindrar vårdslös utlåning och att bankernas förluster är så små att de kan anses hanterbara.

Som inkassobolag, en del av bankväsendet, är vi mellanhanden mellan företag och konsumenter. Vi hjälper företag att få betalt och vi hjälper människor i ekonomiskt utsatta situationer att betala sina skulder.

För oss på Lowell är det är inte bara regler och krav här och nu som noggrant efterlevs. Även kommande och tänkbara regelförändringar identifieras och analyseras. Dessutom kartläggs tänkbara kommande moraliska och etiska förväntningar som kan ställas på organisationer i situationer som exempelvis pandemi eller lågkonjunktur.

 

Margareta_004-web__mag

 

- Vårt företag startades just för att vi såg att inkassobranschen inte bara måste följa regelverket men även borde agera mer hållbart och etiskt. Med tiden har dessutom fokus på etik och moral blivit en konkurrensfördel, säger Margareta Lindahl Gelin, chef för risk och regelefterlevnad på Lowell i Norden.  

Bankernas och inkassobolagens roll som mellanhand mellan sparare och låntagare gör dem väl lämpade att bedöma låntagarens kreditvärdighet och se till att pengarna används till bra investeringar. Bernanke drar slutsaten att statliga förebyggande insättningsgarantier och beredskap för nödlån till eventuellt krisande banker, och stater har en positiv effekt på en lågkonjunktur eller hur en finanskris kan undvikas.

Ben S. Bernanke drar slutsatsen att hur banker drivs är en avgörande faktor i en kris, hur djup och långvarig krisen kommer att bli. När banker kollapsar förloras värdefull information om låntagare och kan inte återskapas snabbt och förtroendet för banksystemet går förlorat.

Krisen i Sverige 90-94 berodde på en olycklig kombination av avskaffade kreditmarknadsregler, valutaspekulation, kraftiga skattesänkningar och växande offentlig sektor vilket ledde till kris i de offentliga finanserna. Främst drabbades bank-, finans- och fastighetssektorn. Banker togs över av staten eller fick fusionera.

Nästa kris, 2008, var det dags för en ny global kris med sitt ursprung i USA och brister i finansieringen av bostadssektorn. Genom enorma insatser från det internationella samfundet och enskilda stater undveks en stor internationell kris och begränsade de negativa effekterna på det finansiella systemet.

Har vi lärt oss av historien?

Nu står vi inför en potentiellt ny kris. Har vi den beredskap, regler och regelefterlevnad som krävs för att undvika kostsamma räddningsaktioner?

Återigen, grattis till årets nobelpristagare i ekonomi.

Läs också: Sammandrag från vårt seminarium – Strategi för att motverka överskuldsättning

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Nyheter och analyser

Relaterade inlägg