<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kredithantering

Bli företagskund och skicka enkelt påminnelser och inkassokrav med Lowell Easy

25.03.2022 4 min lästid

Lowell Easy ger små och medelstora företag möjligheten att snabbt och smidigt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav. Allt du behöver göra är att registrera din faktura så sköter vi resten. Följ stegen för att snabbt registrera dig och skicka din första betalningspåminnelse eller inkassokrav redan idag.

Lowell Easy ger små och medelstora företag möjligheten att snabbt och smidigt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav. Allt du behöver göra är att registrera din faktura så sköter vi resten. Följ stegen för att snabbt registrera dig och skicka din första betalningspåminnelse eller inkassokrav redan idag.

 

Så fungerar Lowell Easy

I filmen nedan berättar vi steg-för-steg hur det går till att registrera dig som kund hos oss och komma igång med tjänsten.

I några enkla steg kan du registrera dig som kund och direkt skicka in ditt ärende till oss för hantering:

  • Fyll i ditt organisationsnummer och dina kontaktuppgifter
  • Bekräfta att du har rätt att teckna avtal för ditt företag
  • Legitimera dig med mobilt BankID
  • Registrera ditt ärende

Bli företagskund

 

Effektivisera ert företags kassaflöde med våra inkassotjänster

Med Lowells påminnelse- och inkassotjänster påskyndar ni ert kassaflöde utan att kompromissa med kundnöjdheten.

Vi har lång erfarenhet av att hantera förfallna fakturor på ett kundorienterat och effektivt sätt. Med våra påminnelse- och inkassotjänster effektiviserar ert företag kassaflödet och minskar kreditrisken. Genom att lägga ut era kredithanteringstjänster till en partner kan ni fokusera på er kärnverksamhet.

Vårt utbud av tjänster inkluderar påminnelse- och inkassotjänster som tar hänsyn till olika branschspecifika scenarier. Vi hanterar påminnelser och inkassoärenden med hänsyn till er kunds övergripande situation.

Med snabba påminnelser och inkassoaktiviteter är det möjligt att påverka era kunders betalningsbeteende. Våra experter tar hänsyn till olika betalares situation och hittar en lämplig betalningslösning. Med hjälp av individuella åtgärder betalas fakturorna snabbare och kundnöjdheten upprätthålls.

Lowells inkassotjänster inkluderar alla stadier, från betalningspåminnelse till frivilliga överenskommelser, summarisk process och juridisk hantering såväl som bevakning av fordringar.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra företagstjänster.

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Kredithantering Inkassokrav Lowell Easy Påminnelser

Relaterade inlägg