<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenskarnas ekonomi

Kvinnors ekonomiska trygghet

04.03.2020 3 min lästid

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen då ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen uppmärksammas. Vi svenskar upplever oss ofta som jämlika, men stämmer det även när vi tittar på vår privata ekonomi? I vårt senaste temanummer ur Betalningsindikatorn, tar vi reda på hur svenska kvinnor upplever sin ekonomiska trygghet och vilka faktorer som påverkar känslan av trygghet.

Gå direkt till rapporten

Vad påverkar vår ekonomiska trygghet?

Faktorer som inkomst, konsumtionsmönster, ekonomisk buffert och familjesituation kan påverka vår känsla av ekonomisk trygghet. Så länge som inkomster och utgifter är i balans är det kanske inget problem. I vår undersökning svarade dock femton procent att de ofta konsumerar för mer än vad ekonomin tillåter. Unga under 34 år och ensamstående kvinnor med hemmavarande barn sticker ut i statistiken.

Oro för sin ekonomi är ytterligare en faktor som inte bara påverkar den ekonomiska tryggheten, utan också den psykiska hälsan. Nästan hälften av kvinnorna säger att de ofta oroar sig för sin ekonomi och i gruppen ensamstående kvinnor med hemmavarande barn oroar sig extremt många.  

 

Ladda hem ditt temanummer

Detta är vårt femte temanummer med data ur Betalningsindikatorn. Betalningsindikatorn är en regelbunden undersökning kring betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll, som vi genomför i samarbete med analysföretaget Demoskop. Få tillgång till hela analysen kring kvinnors ekonomiska trygghet genom att ladda hem temanumret här.

 

New call-to-action

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Svenskarnas ekonomi Betalningsindikatorn Analyser

Relaterade inlägg