<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kvinnors ekonomiska trygghet

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen då ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen uppmärksammas. Vi svenskar upplever oss ofta som jämlika, men stämmer det även när vi tittar på vår privata ekonomi? I vårt senaste temanummer ur Betalningsindikatorn, tar vi reda på hur svenska kvinnor upplever sin ekonomiska trygghet och vilka faktorer som påverkar känslan av trygghet.

Gå direkt till rapporten

Vad påverkar vår ekonomiska trygghet?

Faktorer som inkomst, konsumtionsmönster, ekonomisk buffert och familjesituation kan påverka vår känsla av ekonomisk trygghet. Så länge som inkomster och utgifter är i balans är det kanske inget problem. I vår undersökning svarade dock femton procent att de ofta konsumerar för mer än vad ekonomin tillåter. Unga under 34 år och ensamstående kvinnor med hemmavarande barn sticker ut i statistiken.

Oro för sin ekonomi är ytterligare en faktor som inte bara påverkar den ekonomiska tryggheten, utan också den psykiska hälsan. Nästan hälften av kvinnorna säger att de ofta oroar sig för sin ekonomi och i gruppen ensamstående kvinnor med hemmavarande barn oroar sig extremt många.  

 

Ladda hem ditt temanummer

Detta är vårt femte temanummer med data ur Betalningsindikatorn. Betalningsindikatorn är en regelbunden undersökning kring betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll, som vi genomför i samarbete med analysföretaget Demoskop. Få tillgång till hela analysen kring kvinnors ekonomiska trygghet genom att ladda hem temanumret här.

 

New call-to-action