<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Företag i tillväxt

Hur kan Lowell hjälpa dig som företagare?

03.05.2022 7 min lästid

Att samarbeta med ett inkassobolag kan förbättra ditt företags ekonomi. Läs hur du kan få hjälp om dina kunder inte betalar, samtidigt som du bygger dina kundrelationer.

Är du en av dem? Testa om du känner igen dig i något eller några av följande påståenden: 

  • Jag har kunder som ibland betalar försent.  
  • Jag har flera utestående fordringar.
  • Jag vill försöka förkorta mina kredittider.
  • Det kan kännas svårt att påminna kunder om betalning med hänsyn till kundrelationen.
  • Det måste vara enkelt att påminna kunderna och att hantera fordringarna.

Kompletta  lösningar i alla steg av betalprocessen

Ofta beror sena betalningar på att kunden helt enkelt glömt eller missat att betala. Men det kan också finnas kunder som regelbundet betalar försent. Med Lowell som samarbetspartner ökar dina möjligheter att få betalt av de kunder som normalt är sena med sina betalningar och där risken finns att betalning helt uteblir. Vi har drygt 110 års erfarenhet av att utveckla inkassolösningar för företag inom olika branscher.

Våra tjänster

Ditt företags behov i fokusVåra tjänster omfattar hela betalningsprocessen från fakturahantering, betalnings-påminnelser och inkasso till rättsliga åtgärder och efterbevakning av avskrivna fordringar. Du kan välja att få hjälp med hela kedjan eller endast ett specifikt behov i något steg av processen.

 

Skicka enkelt påminnelser och inkassokrav med Lowell Easy

Vår online-tjänst ger små och medelstora företag möjligheten att snabbt och smidigt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav. Allt du behöver göra är att registrera din faktura så sköter vi resten.

Bli företagskund

Enkelt webbverktyg

Du registrerar och hanterar enkelt dina ärenden i Lowells webbverktyg, Lowell Access. Du får också tillgång till utmärkta rapporter på detaljnivå, ända ned till enskilda inkassoärenden. Via verktyget har du också en säker och enkel direktkontakt med våra rådgivare om du behöver hjälp.

 

Självbetjäningstjänster

Med My Lowell – Lowells webbportal – kan både konsumenter och företag göra inbetalningar eller kommunicera med oss för att nå en överenskommelse. Tjänsten erbjuder en kundorienterad upplevelse under hela ärendets livscykel. Med My Lowell kan både konsumenter och företagskunder göra transaktioner relaterade till inkasso.

Under 2022 lanserar vi en ny lösning som gör det möjligt att hantera inkassokrav och skapa avbetalningsplaner direkt i Kivra. Det gör det smidigare för användaren att betala sina skulder eftersom endast en inloggning krävs. Dessutom blir processen mer anpassad till användaren som själv kan skapa och hantera egna avbetalningsplaner med några enkla klick närsomhelst på dygnet.

 

Dina kundrelationer i centrum

Målet är alltid att du ska få betalt för de produkter eller tjänster du levererat samtidigt som du behåller en god relation med kunden. Därför är vi måna om att anpassa inkassoprocessen efter vad du efterfrågar och efter varje kunds situation. Vi ser i våra undersökningar att många som har skulder helst inte vill prata med rådgivare om det. De vill hellre erbjudas en enkel lösning som gör det snabbt och smidigt att bli skuldfri. På företagssidan är det viktigt att kunna planera sin ekonomi, slippa fördröjningar vad gäller betalningar och förstås – bibehålla sina kundrelationer.

 

Professionell och effektiv service

Lowells processer bygger på en fungerande informationshantering och god kommunikation med den person eller företag som inte betalat en faktura. Vår professionella kundtjänst och ärendehantering är viktiga delar för att göra din ekonomi bättre. En kundvänlig service garanterar det bästa resultatet för alla parter och skapar en grund för hållbara kundrelationer.

 

Inkassoprocessen om din kund inte betalar

Flodesbild_2.png

 

Påminnelsehantering

Du kan välja att själv skicka en betalningspåminnelse eller ta hjälp av ett ombud, till exempel ett inkassobolag. I samarbetet med Lowell har du tillgång till ett enkelt webbverktyg. När du lägger upp ett ärende där, väljer du om vi ska skicka en påminnelse till din kund eller om det direkt ska gå ut ett inkassokrav. En påminnelseavgift på 60 kronor tillkommer för din kund, under förutsättning att du avtalat om det med kunden. Kunden kan påminnas via digitala kanaler, brev, sms och telefon. En tidig reaktion på en obetald faktura är det bästa sättet att nå en lösning avseende försenade fordringar. Läs mer om hur du ökar chanserna att få betalt i tid.

 

Inkassokrav

Om skulden inte betalas, trots påminnelse skickar vi ett inkassokrav. En inkassoavgift på 180 kronor tillkommer för din kund.

 

Rättsliga åtgärder

Med många års erfarenhet hanterar vi också mer komplicerade inkassosituationer. Vid eventuella avvikelser, utöver den normala inkassoprocessen, kan du alltid ta hjälp av våra juristtjänster.

 

Efterbevakning

Vid efterbevakning fortsätter vi aktivt att arbeta med din fordran. Vi bevakar din kunds ekonomiska situation så att du kan få betalt för din fordran om dennes ekonomiska situation förändras.

 

Vill du veta mer om oss och våra tjänster?

Kontakta oss

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Företag i tillväxt Säker och snabb betalning

Relaterade inlägg