<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

"Greta-effekt" i svenskarnas plånböcker?

En stark rörelse som just nu präglar vårt samhälle är omställningen till en mer hållbar livsstil. Ur Lowells perspektiv är vi nyfikna på hur den här omställningen påverkar vår konsumtion och på längre sikt även vår privatekonomi. Går det att få några positiva effekter även på privatekonomin av en mer hållbar livsstil? I den senaste Betalningsindikatorn* ställde vi därför frågor om hur oron för klimatförändringar ser ut, i vilken grad vi har genomfört livsstilsförändringar samt vilken effekt det har givit på vår privatekonomi?

 

Kvinnor i bräschen

I resultatet står det klart att det är kvinnor som går i bräschen för att genomföra livsstilsförändringar. Så många som nio av tio kvinnor under 35 år har genomfört förändringar för att minska sin klimatpåverkan. Av dessa har fyra av tio minskat sin konsumtion, närmare sex av tio anger att de äter mindre kött, en tredjedel köper kläder och möbler second hand och lika många flyger mindre.

Jag är själv en av dem som har börjat göra andra val för att minska min klimatpåverkan. Tack vare att vi är så många som vill förändra vår livsstil, utvecklas det hela tiden nya alternativ och tekniker som gör förändringen enklare. Sammantaget ger dessa förändringar faktiskt en positiv effekt i plånboken hos många. Enligt Betalningsindikatorn är det nästan var fjärde kvinna under 35 år som upplever att deras ekonomi har påverkats positivt av en ny, mer klimatsmart livsstil.


Här finns alla våra temanummer ur Betalningsindikatorn 2019 samlade.  

Klimatoro minskar konsumtionen

Frustration driver förändring heter det, och i det här fallet är det tydligt att det stämmer. Oron för klimatförändringarna är som störst i gruppen unga kvinnor. Totalt sett anger åtta av tio att de är oroliga i någon grad och över en tredjedel svarar att de är mycket oroade. Det kan jämföras med en femtedel av alla svenskar.

I den här undersökningen kan vi se att en stor andel konsumerar mindre och fler föredrar second hand när de handlar. Tidigare i år genomförde vi en Betalningsindikator om sociala medier och influencers påverkan på konsumtionen. Vi såg då att en stor del av de som följer influencers upplever konsumtionshets och även överkonsumerar. Men i takt med att fler influencers väljer att arbeta med hållbart mode kanske andelen som överkonsumerar i den gruppen även kommer att minska och att Greta-effekten växer över tid.

 

Tabell 1

Tabell 2

* Betalningsindikatorn är en kontinuerlig undersökning som Lowell genomför i samabete med analysföretaget Demoskop. Undersökningen etablerades i september 2017 och täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll. Den aktuella mätningen genomfördes under augusti 2019 och baserar sig på 1 665 intervjuer inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel.

 

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss!