<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Betalningsindikatorn

Ekonomisk otrygghet framkallar skuldkänslor

06.09.2019 5 min lästid

Många svenskar lever med små marginaler och låg ekonomisk trygghet. Det är ofta mycket påfrestande och påverkar vardagen på flera olika sätt. Ett viktigt första steg för att reda ut sin ekonomiska situation är att våga berätta om den för vänner, familj eller någon annan som kan ge stöd. I vår rapport om ekonomisk ohälsa ser vi dock att många skäms över sin ekonomi, framför allt i gruppen med lägst ekonomisk trygghet.

4 av 10 känner skam för en otrygg ekonomi

Vi matas hela tiden med bilder av framgångsrika människor som bor fint och unnar sig dyra prylar och nya kläder. Det är lätt att dras med och föreställa sig att alla har det så. I en sådan miljö är det kanske inte så enkelt att erkänna för sig själv, eller andra, att den egna ekonomi har begränsningar. Enligt rapporten om ekonomisk ohälsa tycker nästan hälften (43 procent), av de som har låg ekonomisk trygghet, att det är genant att prata om sin privatekonomi.

En av sex (17 procent) säger också att de inte skulle prata med någon om sin ekonomi om de hade problem. Av alla tillfrågade i undersökningen är motsvarande siffra 9 procent. Resultaten bekräftar att det finns en känsla av skam och skuld hos många personer som lever med en ansträngd privatekonomi, vilket riskerar att ytterligare förvärra situationen.

 

Hjälp finns att få - om man berättar

Små skulder växer snabbt och kan kännas oöverstigliga om man inte bromsar utvecklingen i tid. Genom att kontakta sin bank eller kreditgivare och berätta om sina problem, så kan man få den hjälp som behövs för att vända den ekonomiska situationen. Ju snabbare desto bättre eftersom tiden är en viktig faktor.

Att så många människor med ekonomiska problem eller små marginaler skäms för att prata om sin ekonomi, är därför mycket olyckligt och onödigt.

 

Hur kan vi arbeta för en förändring?

Vi på Lowell vill arbeta för ett samhällsklimat som tillåter ett öppet samtal om ekonomi i allmänhet och ekonomiska problem i synnerhet. Vår rapport om ekonomisk ohälsa är ett steg på vägen. Att våga vara öppen mot sina nära och kära är centralt för att kunna lösa sina problem och för att bibehålla hälsosamma relationer. Alltför få, särskilt bland de som har en otrygg ekonomi, är bekväma med detta. Vi vill också uppmuntra människor med ekonomiska problem att kontakta oss, sin bank eller kreditgivare för ett första samtal. En öppen dialog är inte bara bra för individen och dennes närmaste omgivning, utan också för samhället i stort.

Läs mer om hur vi arbetar för att förebygga ekonomisk ohälsa

 

New call-to-action

 

Kontakta våra rådgivare

 

Martina Glänfält

Martina Glänfält

Martina är Head of Customer Service på Lowell. Hon och hennes medarbetare drivs av viljan att göra skillnad för människor och att hitta riktigt bra lösningar för alla parter. Martina är jurist i botten och har även mångårig erfarenhet från olika ledande roller på Kronofogden.

Betalningsindikatorn Nyheter och analyser

Relaterade inlägg