<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitala löpande skuldebrev - snart verklighet

Fintech-bolaget Enigio och låneutmanaren DBT tillkännagav idag den 27 september ett samarbete, som är ett viktigt steg på vägen mot en digitalisering av löpande skuldebrev. Läs pressmeddelandet här. Vi har i tidigare blogginlägg skrivit om vad som återstår för att digitala löpande skuldebrev ska bli verklighet och vinsterna med detta. I det här inlägget utgår vi från pressmeddelandet och de experter som citeras där, för att fördjupa oss i den lösning som snart kan bli verklighet.

Tillsammans med Enigio och DBT vill vi på Lowell visa på möjligheterna som det här skapar och tillsammans driva utvecklingen och digitaliseringen i branschen. Målet är att möjliggöra effektiva, trygga och säkra låneprocesser.

Blogginlägget - vinsterna med digitala löpande skuldebrev avslutades med frågan; Så är det blockkedjetekniken och Enigios patenterade lösning som slutligen tar oss till fullt digital hantering av löpande skuldebrev?

Nu har vi kanske svaret på den frågan. Vi har pratat med Alexis Kopylov, vd på DBT som är först ut i Sverige med att ha den tekniska lösningen på plats för att kunna ge ut digitala skuldebrev. Vi har även pratat med Göran Almgren, medgrundare och vd på Enigio samt Magnus Lilja och Thomas Nygårds från Lowell för att få deras syn på hur digitala löpande skuldebrev skulle förändra kreditmarknaden.


DBT, Enigio, Lowell undertext

Ny teknik som möjliggör en förändring

Fram till nyligen har tekniken inte kunnat möta lagkraven för löpande skuldebrev som upprättas vid bolån men även vid företagskrediter som DBT ger ut. Men utvecklingen har gått framåt snabbt och DBT är nu först ut i Sverige med att ha den tekniska lösningen på plats för att hantera överlåtelsebara digitala dokument. Det innebär att det första digitala löpande skuldebrevet med Enigios nya lösning, Trace:original, snart kommer att skapas tillsammans med DBT.

- Vi vill vara med och driva på utvecklingen av löpande digitala skuldebrev för företagskrediter, eftersom vi ser fantastiska effektiviserings- och digitaliseringsmöjligheter över hela processen. För oss innebär det att vi genom vår molnbaserade plattform kan skapa digitala original signerade på distans med BankID, något annat än det känns inte som en modern lösning för 2019, säger Alexis.


DBT bygger sin lösning på Enigios plattform  

- Vår lösning Trace:original bygger på blockkedjeteknik och hanterar, som namnet antyder, utmaningen med att spåra påteckningar och ändringar på originalhandlingen digitalt, säger Göran Almgren, medgrundare och vd, Enigio.

På Enigio ser man utöver att det förenklar för långivare som till exempel DBT och deras kunder, även vinster för hela näringslivet och samhället i stort.

- Uppsidan med att gå från fysiska till digitala original är enorm, även bortom de rent ekonomiska och administrativa lättnaderna som det innebär. Digitala original kan också i grunden förändra hur vi på näringslivs-, samhälls- och medborgarnivå kan äga och kontrollera vår egen data och säkerställa dess äkthet, säger Göran Almgren.

 

Fördelar för hela näringslivet

Att det innebär fördelar för hela kreditmarknaden och näringslivet är något som Lowell också håller med om. Som en central aktör på kreditmarknaden är vi dagligen i kontakt med alla parter i det finansiella systemet. En digitalisering av löpande skuldebrev innebär inte bara stora förenklingar för det finansiella systemet, utan resulterar även i bättre kundupplevelser och ökad säkerhet i hanteringen för alla parter men framförallt för kunden.

Thomas N (3)- En digitalisering inom detta område kommer att få positiva konsekvenser för alla som hanterar stora mängder pappersbaserade löpande skuldebrev. Lösningen innebär att både kostnader, risker och ledtider kommer att minska väsentligt, säger Thomas Nygårds, chef för Operations på Lowell Sverige.

 

Säkrare due diligence

Varje år utfärdas minst 500 000 fysiska löpande skuldebrev i Sverige, varav ca 350 000 är bolån och resterande är företagskrediter. En digitalisering av denna volym skulle innebära besparingar i miljardklassen för banker, kreditinstitut, myndigheter, företag och konsumenter, något som Magnus Lilja, försäljningschef på Lowell Sverige ser stora möjligheter med.

 

"Det kommer även att möjliggöra en så kallad due diligence
helt digitalt, något som även europeiska centralbanken lär välkomna."


- Att kunna säkerställa att all data kring exempelvis ett lån finns lagrad i ett digitalt original, kommer att underlätta prissättning vid en eventuell överlåtelse av en portfölj av Non Performing Loans. Det kommer även att möjliggöra en så kallad due diligence helt digitalt, något som även europeiska centralbanken lär välkomna, säger Magnus Lilja, försäljningschef för Lowell Sverige.

En digitalisering av originalhandlingar efterfrågas inom en rad andra områden utöver löpande skuldebrev. Enigio arbetar nu även med att ta fram lösningar för att digitalisera andra former av innehavardokument, som exempelvis fullmakter.

- Egentligen är det vi gör en självklarhet i vår tid av digitalisering, men det är de speciella egenskaperna hos ett löpande skuldebrev (såsom att kunna skilja på originalet och en kopia) som fram till nu har varit svåra att digitalisera. Vi kan idag göra det mesta digitalt med hjälp av BankID, nu hoppas vi att kan ta de sista stegen mot en modern digital struktur även för dessa typer av dokument, säger Göran.

Dbt först ut

DBT har en vision om att vara den första långivaren för små- och medelstora bolag (SME) som kan erbjuda en helt digital process, och med den här lösningen är de ett steg närmare målet. Precis som kreditgivare som erbjuder lån till privatpersoner digitalt, vill DBT kunna ge företagare samma möjlighet.

- Att ha tekniken på plats ser vi som en fantastisk styrka inför framtiden och ytterligare en byggsten i vår ambition om att skapa framtidens långivare för SME-bolag, säger Alexis Kopylov, vd DBT.

Fördelarna för utställarna kommer som vi ser det medföra stora effektivitetsvinster men kan man se fördelar även för DBT:s kunder? Svaret på detta är utan tvekan ja. Förutom att den effektivare processen på sikt kan medföra prispress på lånemarknaden så kan en mer säker och digital hantering av påteckningar och förändringar på skuldebrevet i blockkedjan ge kunden översikt och kontroll över all den data som trots allt är kundens.

Sammanfattning

Situationen med att de löpande skuldebreven fortfarande inte är digitala (en av de allra sista delarna inom finansiell dokumentation ska tilläggas), kan till allra största del skyllas på att de speciella egenskaperna hos ett löpande skuldebrev har varit svåra att digitalisera. Rättsfallet som hänvisas till i vår tidigare blogg har tolkats som att skuldebrevslagen skall vara teknikneutral men har hittills bara fått till effekt att skuldebrev som tidigare varit löpande nu ställs ut som enkla istället, med de nackdelar det innebär. Tack vare Enigios lösning och DBT:s användning av denna möjliggörs för första gången helt digitala löpande skuldebrev. Fördelarna är mycket stora ur både ekonomiskt såväl som dataskyddsmässigt perspektiv. Vi på Lowell välkomnar denna utveckling och kommer att följa den på nära håll.

 

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss!