<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Covid-19 – Få koll på de nya reglerna kring anställningar

27 mars, 2020

Att situationen just nu är riktigt tuff för många företagare och anställda råder det ingen tvekan om. Vi ser redan enorma ekonomiska konsekvenser inom många branscher, och en del verksamheter har redan gått under. Tyvärr kommer spåren efter krisen förmodligen vara vår verklighet ett bra tag framöver. Som företagare är det därför nu viktigare än någonsin att tänka och agera proaktivt oavsett om du är direkt drabbad eller inte.


Genom att skapa en överblick över din ekonomiska situation och räkna på olika framtida scenarier ser du till att din verksamhet är så bra rustad som möjligt. Det första du bör göra är att ta reda på vilka faktorer du ska räkna in i din plan. Att få grepp om regeringens åtgärder gällande anställningar är en bra början.

 

Här förklarar vi vad de nya reglerna innebär*

 

Staten står för karensdagen

Från och med 11 mars kommer staten att ersätta den första sjukdagen. Vanligtvis gäller som bekant en karensdag vid sjukdom, men för att minska risken att människor med sjukdomssymtom går till jobbet, för att de inte har råd att förlora sin inkomst, kommer nu staten stå för denna kostnad. 

Dina anställda ansöker själva om ersättningen hos Försäkringskassan som betalar ut den retroaktivt. Initialt gäller detta mellan 11 mars till och med den 31 maj. För dig som arbetsgivare innebär det ingen förändring i hur du hanterar karensavdraget.

 

Staten står för sjuklönen

Från 1 april till 31 maj kommer staten att stå för arbetsgivarens sjuklönekostnader. Syftet med den här åtgärden är att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag. Detta gäller alla arbetsgivare samt de egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform. 

Om du är egenföretagare med F-skattsedel gäller särskilda regler vid din sjukskrivning. Du får ersättning för karensdagarna 1–14 vilka betalas ut som schabloniserad sjukpenning. 

Precis som med karensavdraget innebär det här ingen förändring i hur du hanterar sjuklönekostnaden. Du betalar ut sjuklönen till den anställde (och gör karensavdraget) och rapporterar in sjuklönekostnaden som vanligt till Skatteverket. Detta ersätts sedan genom ditt skattekonto. 

 

Slopat krav på läkarintyg

Om dina anställda blir sjuka behövs normalt läkarintyg från och med den åttonde dagen. Med denna åtgärd behövs det först från den femtonde dagen. Det gäller även för andra sjukdomar än Covid-19. 

Tanken är att man vill minska riskerna för smittspridning och minska det administrativa arbetet för hälso- och sjukvården. Dessutom behöver du som arbetsgivare inte hantera läkarintyg för att betala ut sjuklönen, vilket alltså frigör resurser även för dig. Denna åtgärd planeras gälla från 13 mars 2020 och framåt.

 

Korttidsarbete (kallas även korttidspermittering)

Korttidsarbete innebär att dina medarbetare blir arbetsbefriade på deltid under en begränsad period. De får en lön som är lägre än den ordinarie, men enbart marginellt tack vare att staten står för en del av lönekostnaden. Arbetsgivarens lönekostnader kan därmed minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 % av sin lön under 2020. Taket för ersättningen ligger på 44 000 kronor i månaden.

Det här ger dig möjlighet att minska dina kostnader samtidigt som du behåller dina anställda. Det gör också att ni, när krisen klingar av, tillsammans snabbt kan komma på fötter igen. 

För att ha rätt till det här stödet måste du kunna visa på att krisen som följer coronavirusets framfart, orsakar tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter utom din kontroll, och specifikt drabbar ditt företags verksamhet. Du behöver även ha använt dig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.

Det här behöver även stödjas av kollektivavtal eller (om ni saknar det) av ett specifikt avtal med dina medarbetare. Om ni inte har kollektivavtal skriver du som arbetsgivare en överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 % av dina anställda. Samma arbetstids- och löneminskning ska gälla alla medarbetare.

Stödet gäller anställda som varit avlönade minst 3 månader innan godkännandet från Tillväxtverket. 

 

För deltidsanställda 

Stödet gäller även för deltidsanställda. Om minskningen i arbetstid inte understiger arbetstagarens ordinarie arbetstid omfattas denne inte av korttidspermitteringen. Om minskningen i arbetstid däremot är större än den ordinarie arbetstiden omfattas även deltidsarbetande av permitteringen och följer den procentuella minskningen i tid och lön.

 

För visstidsanställda

Korttidsarbete kan även omfatta visstidsanställda och provanställda. Men för att du som arbetsgivare ska kunna få stödet krävs att du undersökt om det är möjligt att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och inte har en verksamhetskritisk funktion. 

 

För arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj

Enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete gäller inte stödet arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. Tillväxtverket har valt en vid tolkning av detta på grund av den exceptionella situation som nu råder. De menar att det bara är enskilda näringsidkare som kan vara en fysisk person och därmed kunna ha en familj. Det betyder alltså att anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas av stödet (förutom enskilda firmor).

Åtgärden gäller retroaktivt från 16 mars och du kan ansöka om korttidsarbete från och med den 7 april. Ansökan skickar du till Tillväxtverket som gör en bedömning.

 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

För att hjälpa företagare som drabbats av förlorade inkomster och samtidigt har lönekostnaderna kvar kommer arbetsgivaravgifterna minskas perioden 1 mars – 30 juni 2020. Det innebär alltså att du enbart behöver betala ålderspensionsavgiften. Nedsättningen gäller för max 30 anställda (även om du har fler anställda) och på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Detta innebär en skattelättnad på upp till 5 300 kronor per anställd.

För att stötta enskilda näringsidkare gäller under samma period att du enbart behöver betala ålderpensionsavgiften, två tredjedelar av de övriga egenavgifterna samt den allmänna löneavgiften.

Du kommer förmodligen inte behöva betala in den borttagna summan för att sedan få tillbaka den retroaktivt, utan enbart registrera hos Skatteverket att den inte ska betalas in.

 

*Den exakta utformningen av regeringens åtgärder är ännu inte klara.

 

Eftersom informationen kan ändras snabbt i dessa kristider rekommenderar vi att du håller dig uppdaterad kring vilka regler som gäller via regeringskansliets hemsida.

 

Tillsammans får vi nu hoppas att dessa åtgärder kan hjälpa så många företag som möjligt att hålla sig flytande under den pågående krisen och i kölvattnet av den. 

 

 

Källa: Tillväxtverket och Regeringskansliet