<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Företag i tillväxt

Att leda en lärande organisation

13.05.2019 6 min lästid

Motiverade och kunniga medarbetare och ledare är viktiga grundstenar för företag i tillväxt. Att bygga och utveckla en lärande kultur är ett stort och viktigt arbete som ger mycket tillbaka till organisationen, om satsningen sker på ett genomarbetat sätt.

Bolag som funnits ett tag kan ofta vara traditionellt organiserade. Att uppmuntra medarbetare och ledare till att driva förslag på förändringar och förbättringar kan kännas nytt och annorlunda. Men det är en positiv väg att gå istället för att luta sig tillbaka mot gamla sanningar.

 

Ständigt lärande Bidrar till tillväxten

I större bolag finns ofta en struktur för utveckling och lärande i form av utbildningsprogram, ledarskaps- och medarbetarutveckling, mentorskap med mera. Men även mindre bolag har mycket att vinna på att skapa en struktur för utveckling. Till exempel hur man tar till vara på nya idéer, sprider kunskap och vilka utbildningsmöjligheter som finns.

Att skapa en lärande organisation är en viktig pusselbit för företag med tillväxtambitioner. Det skapar delaktighet och motivation bland medarbetarna samt ökar kompetensen och dialogen mellan olika funktioner. Detta leder i sin tur till att medarbetarna på sikt kan ta större ansvar och därmed både bidra till företagets tillväxt och avlasta ledarna. Det har vi skrivit om tidigare i denna artikel. 

 

Varför är det viktigt med en lärande kultur?

Den frågan ställde vi till Wendela Regnell som ansvarar för medarbetar- och ledarskapsutveckling på Lowell i Sverige.130315_0246

”Det skulle jag kunna prata länge om! Men om jag ska hålla mig kort, så handlar det om att vi alla behöver ta ett aktivt ansvar för vår utveckling i en omvärld som är i ständig förändring, vissa väljer att kalla denna värld för VUCA-world. Det kan beskrivas som att det enda vi vet är att så som vi har gjort saker tidigare, inte kommer gälla i framtiden. Det här kräver att vi förändrar vårt sätt att arbeta och att vi alla tänker nytt och vågar utmana våra förutfattade meningar.”

Begreppet VUCA-world används för att beskriva de utmaningar som påverkar organisationer idag,  både internt och externt.

Volatility – Handlar om oförutsägbara svängningar och mönster.

Uncertainty - Osäkerhet, eller bristen på förutsägbarhet i problem och händelser. Vi kan inte luta oss mot eller använda tidigare problem och händelser som stöd för att förutsäga framtida resultat, vilket gör prognoserna extremt svåra och beslutsfattandet utmanande.

>Complexity - Det finns ofta många och komplexa orsaker som är svåra att förstå (både inom och utanför organisationen) som ligger bakom ett problem/utmaning.

Ambiguity (Tvetydighet/Otydlighet) - Bristen på klarhet om betydelsen av en händelse. ”Orsakerna” och ”vem, vad, var, hur och varför" bakom de saker som händer, leder till att det är svårt att förutse hot och möjligheter i tid.

”Allt detta tillsammans gör att det är mycket svårare att veta vad man ska göra och vilka beslut som behöver fattas. Därför blir det ännu viktigare att organisationer har förmågan att nyttja allas kompetens och kreativitet för att kunna ta sig an alla spännande möjligheter och även möta nya typer av utmaningar på ett effektivt sätt.”

 

Vad kan jag själv göra?

Att kunna leda sig själv och att vara nyfiken är förutsättningar för att kunna bidra till en lärande kultur i ständig utveckling.

Wendelas tips är att försöka utmana sig själv varje dag för att få ny kunskap och kompetens som är relevant för framtiden. Ett annat tips är att läsa böcker, artiklar, lyssna på pod casts och titta på TED Talks i ämnet, se gärna Wendelas lista med inspiration nedan. Det är också bra att ställa frågor till sin omgivning och att både ge och be om feedback.

Till sist tipsar Wendela om en stor inspirationskälla för henne just nu, Amy Edmanson och hennes begrepp Teaming. Det handlar om hur en grupp kan utvecklas till ett starkt och sammansvetsat team. Jag kan tipsa om att se hennes Ted-talk som handlar om just det.

Läs mer om läget i svenskarnas ekonomi i Lindorffanalysen. Ladda hem här!

Ytterligare inspiration från Wendela

  • Extreme Teaming, Amy Edmonsen.
  • Mindset – Du blir vad du tänker, Carol Dweck.
  • Tala som Ted, Carnine Gallo (retorik – analyserar kända TED:s och vad som gör dem så bra).
  • The Leadership Pipeline (en klassiker som på ett enkelt och konkret sätt beskriver 3 saker en ledare bör tänka på när man tar sig an mer avancerade roller).
  • Sök inom dig själv, Chad Meng Tan (beskriver hur Google arbetar med att utveckla sin personal.

 

Vill du veta hur Lowell kan hjälpa dig? Kontakta oss.

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Företag i tillväxt Att driva företag Organisation och ledarskap

Relaterade inlägg