<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Coronaspecial

Coronakrisen – Hur vi anpassar oss till “det nya normala"

09.04.2020 6 min lästid

De senaste veckorna har Sverige och världen varit tvungna att anpassa sig till helt nya förutsättningar. Det pratas om det “nya normala” där mycket är väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid. Den stora skillnaden är att vi inte kan träffas på samma sätt som tidigare. Det här påverkar oss förstås som individer och våra relationer till andra människor, men det påverkar även hela branscher, mängder av arbetstagare och hela världsekonomin.

I många företag där verksamheten ändå kan fortgå – genom att de anställda arbetar hemifrån – har omställningen till ett digitalt arbetssätt varit rapidsnabb. Vi på Lowell, med kontor i Stockholm och Göteborg, är ett av dessa företag. Vi har pratat med några personer på Lowell för att höra hur omställningen gått till, och om det trots allt finns något positivt i coronakrisens kölvatten. 

 

Samarbete mellan avdelningar

För att möjliggöra för hela avdelningar att arbeta hemifrån, där vi inte hade de tekniska verktygen för detta, krävdes en kraftsamling.Linda Tell, Service Delivery Manager

– Vi fick snabbt planera för att flytta hem fler medarbetare, vilket ledde till att ett stort projekt som involverade resurser från flera olika delar av organisationen initierades. Bland annat IT, telefoni, HR och själva produktionen behövde ett nära samarbete för att nå ett helt oprövat mål; att helt kunna tömma kontoren på personal om så behövdes. Det var mycket positivt att uppleva ett sådant fokus, säger Linda Tell, Service Delivery Manager på IT-avdelningen. 

 

Skarpt läge krävde snabba lösningar

– Lowell har naturligtvis sedan tidigare en krisplan på plats, men nu var det plötsligt en realitet och dessutom för båda kontoren samtidigt. På mindre än en vecka hade alla som önskade det, rätt förutsättningar för att arbeta hemifrån. En sådan omställning skulle nog under normala omständigheter ta betydligt längre tid, berättar Linda Tell.  

– Det var viktigt för oss att flytta hem våra medarbetare under kontrollerade former. IT hjälpte oss med de tekniska lösningarna men vi har också lagt mycket tid på att sätta upp arbetsstationer som passar individen i hemmet. Vi valde att prioritera de medarbetare som tillhörde riskgrupper eller som hade en riskgruppsperson i sin familj. När dessa var igång hemifrån och vi kunde se att det fungerade gick vi vidare med nästa grupp. På så vis kunde vi säkra vår leverans hela tiden, tillägger Martina Glänfält, Head of Customer Service.

 

cat-691175

Vikten av bibehållen säkerhet

– Högsta säkerhet för de individer och företag vi arbetar med är helt avgörande för vårverksamhet. Därför är det oerhört viktigt att alla medarbetare är uppkopplade mot en säker anslutning till våra datasystem. Vi har också säkerställt att våra medarbetare har fått uppdaterad information om såväl GDPR som informationssäkerhet så att vi följer  våra höga sekretesskrav, säger Lena Eriksson, National Risk & Compliance Officer.

 

 

Ett par veckor senare – en ny slags vardag

Nu har vi arbetat hemifrån under några veckor och glädjande nog fungerar det väldigt bra, mitt i den speciella situation som pågår runt omkring oss alla.

Martina  Glänfält

– Vi arbetar från våra respektive hemmakontor och har lyckats bibehålla kvaliteten i våra tjänster. Tack vare dagliga videomöten och tät kontakt inom våra team finns möjlighet att lyfta frågor som dyker upp i vardagen. Det har till och med uttryckts att gruppkänslan stärkts i teamen, vilket väl får anses vara ett gott betyg under en extraordinär situation. Dock saknar vi våra kollegor, förstås, och ser fram emot att få komma tillbaka till kontoret, avslutar Martina Glänfält.

 

 

Lowell Sweden

Lowell Sweden

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Coronaspecial

Relaterade inlägg