<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Företag i tillväxt

3  nyckeltal som påverkar din likviditet - håll koll på dessa

09.05.2018 4 min lästid

I alla företag är likviditeten A och O. Likvida medel är pengar du har på banken eller i din kassa och likviditeten är ett mått på din kortsiktiga betalningsförmåga. Din betalningsförmåga är i sin tur en viktig indikation på hur stabilt ditt företag är samt hur rustad du är för att klara av olika situationer. En god betalningsförmåga visar att du framöver kan betala dina skulder inom utsatt tid.

Din likviditet påverkas om dina kunder är sena med att betala eller om det tar lång tid för dig att fakturera och få iväg dina fakturor. Den påverkas också om du gör investeringar. Läs också våra tips på hur du får betalt i tid

 

Tre komponenter som påverkar din betalningsförmåga

Genom att ha hög omsättning på ditt lager, att få betalt så fort som möjligt från dina kunder samt att alltid sträva efter att få så lång kredittid som möjligt från dina leverantörer, förbättrar du din likviditet och din betalningsförmåga. 

Nedan presenterar vi hur dessa tre komponenter kan bidra till att optimera din likviditet.

Lagringstid

Sträva alltid efter att lagerhålla dina varor så kort tid som möjligt. En hög omsättningshastighet är ofta ett tydligt bevis på att du har en effektiv försäljningsprocess.

 

Lagringstid

Omsättningshastighet

 

Kundkredittid

Försök att alltid hålla en kort kredittid till dina kunder, det vill säga att alltid få betalt så fort som möjligt. Var dock försiktig, allt för korta kredittider kan leda till att du tappar kunder. Så använd branschpraxis och var lyhörd. Alliera dig med en samarbetspartner som kan hjälpa dig med påminnelse- och inkassohanteringen för att minimera kundförlusterna och samtidigt bibehålla goda relationer och nöjda kunder. Läs mer om hur Lowell kan hjälpa dig.

Kundkredittid

 

Leverantörskredittid

Eftersträva att alltid få så lång tid som möjligt på dig att betala dina leverantörer. Optimalt är att hinna sälja det du köpt in, innan fakturan förfaller. På det sättet behåller du likvida medel i ditt bolag längre. Det påverkar din likviditet positivt och möjliggör samtidigt för investeringar.

 

Sammanfattning

Med enkla steg kan du rusta dig och förbättra din likviditet avsevärt i ditt företag. Du får kontroll, minimerar dina kundförluster, påverkar din kreditvärdighet som på sikt och ger möjligheter att öppna upp för att vara redo att ta nästa steg och lyfta företaget till nästa nivå.

 

  Vill du veta hur Lowell kan hjälpa dig? Kontakta oss.

  

Johan Trybom

Johan Trybom

Johan Trybom är försäljningschef på Lowell med fokus på små och medelstora företag. Han har en bakgrund inom bank och gedigen kunskap inom kreditmarknaden och försäljning. I sin roll är han van vid att prata med personer på olika funktioner med ekonomisk inblick

Företag i tillväxt Säker och snabb betalning Att driva företag

Relaterade inlägg