<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Överskuldsättning bland unga - orsaker, konsekvenser och åtgärder

Det finns omkring 34.000 unga vuxna mellan 18-25 år i Kronofogdens register. Deras totala skuldsaldo uppgår till 1,2 miljarder kronor och snittskulden är 35.000 kronor. Gruppen har minskat något sedan 2010 men skuldbeloppet per person har ökat. Att påbörja sitt vuxenliv med stora skulder är både tråkigt och besvärligt för individen. Det försvårar möjligheten att få lån till en egen lägenhet, bil eller studier. Den skuldsatte mår ofta psykiskt dåligt på grund av sin ekonomiska situation och hamnar lätt utanför samhället med arbete, boende och gemenskap.

Kim Jonsson arbetar med unga överskuldsatta på Kronofogden. Jag har intervjuat henne om orsakerna bakom överskuldsättning bland unga, vilka konsekvenser det får och vad som kan bromsa en negativ utveckling.

Kim_BlickaStudioKim Jonsson arbetar med unga överskuldsatta på Kronofogden. 

 

 

 

 

Vad innebär överskuldsättning?

Med att vara överskuldsatt menar vi att personen har så stora förfallna skulder att denne inte bedöms kunna betala tillbaka dessa under överskådlig tid. Det ska inte blandas ihop med att till exempel ha ett bolån, även om det är stort, som man amorterar och betalar ränta på varje månad.

 

Vill du ta del av hela vår rapport på Ekonomisk Ohälsa? Klicka här för att komma till rapporten.


Varför hamnar vissa personer i överskuldsättning?

”Vi kan se några tydliga orsaker till att människor blir överskuldsatta. Det är dels livshändelser som gör att personen till exempel får ett inkomstbortfall, plötsliga stora utgifter eller av andra anledningar inte orkar eller kan betala sina skulder. Det kan till exempel vara att man blir sjukskriven, arbetslös eller går igenom en separation", säger Kim och fortsätter.

"En annan orsak kan vara att man har en låg inkomst i kombination med stora utgifter. Den sista orsaken jag vill ta upp är strukturella orsaker såsom att det idag är väldigt enkelt att lockas till handel samt att det är väldigt enkelt att få ett lån eller avbetalning beviljat till denna konsumtion".

"En vanlig skuld bland ungdomsgruppen är brottsrelaterade skulder. Det handlar till exempel om böter, skadestånd och inbetalningar till brottsofferfonden. Vi ser också en tydlig ökning av skulder relaterade till konsumtionslån.”, förklarar Kim Jonsson.

Läs vår artikel om hur influensers och sociala media lockar till överskonsumtion.  

 

Hur påverkas vi av överskuldsättning?

”Vi vet att hälsotalen är sämre bland de som har stora skulder. Mycket tid och energi går åt till att oroa sig över den privatekonomiska situationen. Många känner en skuld och skam över sin ansträngda ekonomi och vågar därför inte prata om sin situation."

Skuldsättningen kostar också samhället omkring 30-50 miljarder kronor om året i form av uteblivna skatter, sjukvårdskostnader med mera. Alla tjänar därmed på att jobba mot skuldsänkning i samhället.”, fortsätter Kim.

 

Vad krävs för att bromsa en negativ utveckling?

"Ja, ni har säkert hört det förr, men skola och föräldrar spelar en oerhört viktig roll för att förebygga överskuldsättning hos unga. I högstadiet ingår privatekonomi i ämnet hem- och konsumentkunskap och på gymnasiet i ämnet samhällskunskap. Kunskapen som eleverna får i skolan är värdefull, men det räcker inte. Barn och unga behöver även prata om pengar, konsumtion och prioriteringar med sina föräldrar.

Det gäller oavsett familjens ekonomiska situation. Många familjer med god ekonomi känner kanske att de inte behöver diskutera ekonomiska frågor hemma, men inget kan vara mer fel. Även de barnen blir en dag vuxna och behöver ha ett sunt synsätt avseende pengar och ekonomi för att inte konsumera osunt och dra på sig stora skulder", påpekar Kim.

 

Hur påverkas barn som växer upp i ett hem med stora skulder?

"Knappt 183 000 barn växer upp i ett hem där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Det motsvarar mer än vart tolfte barn. Många av dessa barn bär på en skam, till exempel för hur man bor eller för att man inte har råd med samma saker som kompisarna. Det är viktigt att som förälder förklara att det aldrig är barnens ansvar om familjen inte får pengarna att räcka till", säger Kim och tillägger.

"Föräldrar är förebilder och hur de vuxna agerar spelar roll. Det handlar inte om vad som är rätt eller fel, utan bara om att vi vuxna behöver prata mer om pengar och konsumtion med våra barn. Att tidigt börja reflektera över pengars värde lägger en grund för en god privatekonomi genom hela livet".

 

Vad gör Kronofogden för att arbeta förebyggande?

”Många säger att det är först när de träffar en budget- och skuldrådgivare hos kommunen som de vågar öppna upp och prata om sina skulder. (Lowell har  tidigare skrivit om den tysthetskultur som tyvärr finns kring skuldsättning, läs mer här). Därför är det förebyggande arbetet oerhört viktigt. Vi arbetar med flera program för barn, unga, föräldrar och lärare. Mycket information finns att ta del av på vår hemsida.”, tipsar Kim Jonsson.

New call-to-action