<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Svenskarnas ekonomi

"Greta-effekt" i svenskarnas plånböcker?

En stark rörelse som just nu präglar vårt samhälle är omställningen till en mer hållbar livsstil. Ur Lowells perspektiv är vi nyfikna på hur den här omställningen påverkar vår konsumtion och på längre sikt även vår privatekonomi. Går det att få några positiva effekter även på privatekonomin av en mer hållbar livsstil? I den senaste Betalningsindikatorn* ställde vi därför frågor om hur oron för klimatförändringar ser ut, i vilken grad vi har genomfört livsstilsförändringar samt vilken effekt det har givit på vår privatekonomi?

Läs mer

Lowells nordiska rapport Payment Indicator 2020 - är nu släppt!

Det skrivs en hel del i medierna om hur coronapandemin hanterats olika beroende på vilket land man befinner sig i. Även hos våra grannländer har strategierna skilt sig väsentligt från varandra. I Lowells nordiska rapport Payment Indicator undersöker vi om coronakrisen har påverkat den ekonomiska tryggheten hos befolkningen i de olika länderna på likartade sätt, eller om det skiljer sig åt.

Läs mer

Rådgivning som gör skillnad för skuldsatta

Saker och ting blir inte alltid som man tänkt sig och de allra flesta råkar då och då ut för mer eller mindre oförutsedda händelser som påverkar tillvaron. Om man till exempel blir arbetslös, drabbas av sjukskrivning eller dödsfall inom familjen, får det ofta ekonomiska konsekvenser.

Genom att på förhand fundera igenom olika möjliga scenarier och hur man på bästa sätt kan förbereda sig själv och sina närmaste, kan alltför stora och tvära ekonomiska kast undvikas om olyckan skulle vara framme.

Läs mer

Artiklar efter ämne