<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2074428562795299&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HubSpot Video

 

Vad kul att du ville se filmen. 

 

 

Vi har även skrivit en rapport om ekonomisk hälsa

För att bli bättre på att förstå vilka konsekvenser ett liv med stora skulder har på den psykiska hälsan, började vi under 2017 att genomföra kvartalsvisa undersökningar tillsammans med Demoskop kring svenskarnas konsumtionsmönster och upplevda ekonomiska trygghet. Utifrån detta arbete har vi skapat rapporten om ekonomisk ohälsa. Ladda ner rapporten nedan.

 

 

Ladda ner rapporten här!